CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

  1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
  2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

   CPS logo web   Už v poradí XXI. SNEM Cechu podlahárov Slovenska sa konal v  termíne 17.-18.3.2022 v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Celá akcia sa konala v duchu pripomenutia 20.výročia založenia CPS.

20 vyročie CPS 2001 2021 logoToto stretnutie podlahárov (Členov, Gestorov, Partnerov CPS ale aj nečlenov) sa konal aj tento rok za podpory partnera CPS, Slovak business Agency

sba header

ktorá svojimi aktivitami podporuje priamo vás, malých a stredných podnikateľov (MSP).

Pozn.: Tí členovia, ktorí sa Snemu nemohli zúčastniť, sa mohli dať zastupovať cez "plnú moc" na niektorého člena P-CPS zaslaný na Sekretariát CPS, aby Snem bol uznášaniaschopný.

Členovia CPS sa mohli Snemu zúčastniť aj On-line cez Microsoft TEAMS (požiadaný súhlas cez sekretariát).

Široká odborná verejnosť mohla sledovať Snem (Prezentačnú časť 17.3.2022 od 13:30 do cca. 16:00) cez živý stream na FB stránke CPS 

https://www.facebook.com/cechpodlaharov

Program dvojdňového XXI. Snemu CPS bol nasledovný:

Štvrtok, 17.3.2022

Salón DIPLOMAT - Školenie CPS

13,00                   Prezencia členov

13,30 -16,00       Školenie – Prednášky:

    Austrothem s.r.o., Bratislava  – Podlahový polystyrén                                       ico pdf Prezentácia

    Egger cez Parkett Store s.r.o.,  Bratislava – Vodeodolné podlahy                      ico pdf Prezentácia

16,00-17,00         Posvätenie zástavy CPS v miestnom kostole

17,00-18,00         Voľnočasové aktivity

18,00                    Večera

LOBBY BAR

19,00 -   Pripomenutie si 20 rokov života CPS  - prezentácia             

              Večerné Posedenie, Bowling

Piatok, 18.3.2022, 

Salón DIPLOMAT - XXI. SNEM CPS

9,00                    Prezencia členov

9,30                    Otvorenie Snemu

                           Voľba mandátovej, návrhovej,  komisie

                           Správa mandátovej komisie

                           Správa o činnosti cechu za 20 rokov života CPS

                           Ocenenie zaslúžilých členov CPS

                           Správa revíznej komisie

                           Rozpočet na rok 2022

                           Prijímanie nových členov, vylúčenie členov CPS

                           Vyhlásenie súťaže „ Najlepšia realizácia v roku 2020-21“

                Návrh hlavných úloh CPS na rok 2022

                            Diskusia

                            Prijatie uznesenia

12,00                   Záver XXI. Snemu CPS

12,30                   Obed

                                                                               

                                       Tešíme sa na stretnutie aj na budúci rok

                                                                                           Predstavenstvo CPS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galéria: Školenie, Posvätenie zástavy v kostole, XXI.Snem, Ocenenie zaslúžilých členov,

Súťaž o najlepšiu realizíciu, vyhodnotenie víťaza v kat. 1 - fy. Bozin Pezinok, Voľnočasová aktivita - bowling

Video z posvätenia zástavy nájdete na FB stránke CPS skupina (pre členov) 

A1-20220317_150107.jpgA2-20220317_150133.jpgA3-IMG-20220322-WA0002.jpgA4-IMG-20220320-WA0004.jpgA5-20220317_160501.jpgA6-IMG-20220320-WA0003.jpgA7-IMG-20220317-WA0002.jpgA8-IMG-20220317-WA0004.jpgA9-IMG-20220320-WA0007.jpgB10-IMG-20220318-WA0014.jpgB11-IMG-20220322-WA0004.jpgB12-IMG-20220318-WA0005.jpgB13-IMG-20220322-WA0005.jpgB14-IMG-20220322-WA0006.jpgB15-IMG-20220322-WA0007.jpgB16-IMG-20220322-WA0008.jpgB17-IMG-20220318-WA0016.jpgB18-IMG-20220322-WA0009.jpgB19-IMG-20220322-WA0010.jpgC20-IMG-20220318-WA0013.jpgC21-IMG-20220318-WA0018.jpgC22-20220317_221940.jpgC23-20220317_221856.jpgC24-20220317_221839.jpg

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk