CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05
03 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

(liate podlahy, športové povrchy, decking, atď.)

2019

PriMAT NR s.r.o.; Nitra + Bozin spol. s r.o.; Pezinok - "drevená športová podlaha ZŠ Leopoldov"

IMG_20190919_150917.jpgIMG_20190919_151917.jpgIMG_20191011_100014.jpgIMG_20191014_091450.jpgIMG_20191030_091233.jpgIMG_20191030_091257.jpg

Stavrem ; Senec - „PVC športová podlaha, Slovenská Lupča“

IMG_20190612_110018.jpg

Stavrem ; Senec - „Drevená športová podlaha a obklad, Trnava“

IMG_4176.jpgIMG_4177.jpgIMG_4190.jpg


2018

Status Alfa s.r.o.; Ivánka pri Nitre - "drevená terasa"

2018_StatusAlfa_MASSARANDUBA_terasa_s_posuvnm_krytom.jpg2018_StatusAlfa_terasa_drevoplast_WOODPLASTIC_PREMIUM_PALISANDER_1.jpg2018_StatusAlfa_terasa_drevoplast_WOODPLASTIC_PREMIUM_PALISANDER_2.jpg2018_StatusAlfa_terasa_drevoplast_WOODPLASTIC_PREMIUM_PALISANDER_3.jpg

EURO PARKET s.r.o.; Žilina - "Obklad stien masív exotika"

2018_Krkoska-IMG-6801.jpg2018_Krkoska-IMG-6805.jpg2018_Krkoska_IMG-6806.jpg

EUROPAK s.r.o., Lučenec - "PVC dlažba"

2018-Europak-1.jpg2018-Europak-2.jpg2018-Europak-6.jpg2018-Europak-9.jpg2018-Europak-11.jpg2018-Europak-12.jpg

Podlahy RK s.r.o.; Bratislava - "Betónový základ priemyselnej podlahy + Vsyp, EP, PU"

2018_PodlahyRK_IMG_0229.jpg2018_PodlahyRK_IMG_0300_VGP-Malacky.jpg2018_PodlahyRK_IMG_0443.jpg2018_PodlahyRK_Kaviare-Ruomberok.jpg2018_PodlahyRK_Nemocnica-Trnava.jpg

Symparket Martin - Ing.Jozef Bokor, Martin - "Terasa Cumaru a fasáda"

2018_Bokor_Cumaru-Viveiro-Terasa-a-fasda.jpg2018_Bokor_Cumaru-Viveiro2-RD-Lozorno.jpg2018_Bokor_Cumaru-Viveiro3.jpg

Schomburg Slovensko, s.r.o., Bratislava- "Epoxidová podlaha"

2018_Schomburg_IMG_6112.jpg2018_Schomburg_IMG_6113.jpg2018_Schomburg_IMG_6116.jpg2018_Schomburg_IMG_6117.jpg2018_Schomburg_IMG_6124.jpg

JUTEX Slovakia, s.r.o.; Hlohovec - "Decking"

2018_JutexS_IMG_0171.jpg

CHEMOS Slovakia s.r.o.; Topoľčany - "Výrobca stavebnej chémie: Penetrácie, nivelačky, lepidlá,..."

2018_CHEMOS_IMG-20170923.jpg2018_CHEMOS_IMG-20180706.jpg2018_CHEMOS_IMG-20180816.jpg

Weiser Valerian s.r.o.,Michalovce - „vinylové dielce-obklad steny“

2018_Weiser_IMG-20190124-WA0002_Kupele_Bad_Wurzach_D.jpg2018_Weiser_IMG-20190124-WA0003_Kupele_Bad_Wurzach_D.jpg2018_Weiser_IMG-20190124-WA0004_Kupele_Bad_Wurzach_D.jpg2018_Weiser_IMG-20190124-WA0011_Kupele_Bad_Wurzach_D.jpg2018_Weiser_IMG-20190124-WA0013_Kupele_Bad_Wurzach_D.jpg2018_Weiser_IMG-20190124-WA0014_Kupele_Bad_Wurzach_D.jpg

2017

Status Alfa s.r.o.; Ivánka pri Nitre - "terasa - drevoplast"

2017_StatusAlfa_drevoplast_WOODPLASTIC_PREMIUM_TEAK_1.jpg2017_StatusAlfa_drevoplast_WOODPLASTIC_PREMIUM_TEAK_2.jpg2017_StatusAlfa_drevoplast_WOODPLASTIC_PREMIUM_TEAK_3.jpg


2016

EURO PARKET s.r.o.; Žilina - "Decking Cumaru - PB"

2016_Krkoska---Decking-Cumaru-Bratislava.jpg2016_Krkoska---Decking-Cumaru-Povask-Bystrica.jpg


2013

Stavrem ; Senec - „PVC športová podlaha, zázemie“

2013_Stavrem_2A_b.jpg2013_Stavrem_3B_c.jpg2013_Stavrem_FitCamp-BA_2A-a.jpg2013_Stavrem_FitCamp-BA_DSC-3.jpg2013_Stavrem_FitCamp-BA_IMG_3461.jpg2013_Stavrem_FitCamp_BA_IMG_3467.jpg


2012

Symparket Martin - Ing.Jozef Bokor, Martin - "Decking"

2012_Bokor_3A-a.jpg2012_Bokor_3A-b.jpg2012_Bokor_3A-c.jpg


2009

Ostatní - Športová hala

2009-Sch--3.jpg


2008

Ostatní - športová hala SOŠ stavebná, Žilina

2008_Sch_DSCN0569.jpg2008_Sch_SO-stav-ilina-rotvlysy-dub.jpg


Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk