CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

03 / 05
04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

(veľkoplošné drevené parkety, masívne drevené parkety, lamináty)

2018

Status Alfa s.r.o.; Ivánka pri Nitre, - "Drevená 2-vrstvové parkety"

2018_StatusAlfa_RD_Branov_2-vrstvove_parkety_na_PV_DUB_Schevron_1.jpg2018_StatusAlfa_RD_Branov_2-vrstvove_parkety_na_PV_DUB_Schevron_2.jpg2018_StatusAlfa_RD_Branov_2-vrstvove_parkety_na_PV_DUB_Schevron_3.jpg

Ľubomír Somoš-SOMA; Michalovce, - "Drevená podlaha masív"

2018_SOMA_blkove-humence3.jpg2018_SOMA_modrk11.jpg

JM-služby SK s.r.o.; Bratislava - "Kultúrny dom,BA"

2018_JM_115343.jpg2018_JM_Kultrny-dom-Zrkadlov-hj-3.jpg2018_JM_Kultrny-dom-Zrkadlov-hj-5.jpg

JUTEX Slovakia, s.r.o.; Hlohovec - "LA podlaha"

2018_JutexS_foto5.jpg2018_JutexS_foto6.jpg

Tarkett - organizačná zložka; Bratislava - "výrobca podlahových krytín - Veľkoplošné drevené parkety,..."

2018_Tarkett_IN_ConceptHeritage_41007015_001.jpg2018_Tarkett_IN_Heritage_41007004_009.jpg


2017

Marián Hulec- HULEC PARKET Slovakia, Žilina - "Drevená intarzia"

2017_Hulec-00241.jpg2017_Hulec_showimage.jpg

BOZIN spol. s.r.o., Pezinok - "ČSOB Zuckermandel,BA"

2017_Bozin_csob_20170321_134150.jpg2017_Bozin_csob_20170321_134244.jpg2017_Bozin_csob_20170321_134459.jpg2017_Bozin_csob_20170321_140250.jpg2017_Bozin_csob_20170321_140302.jpg


2014

BOZIN spol. s.r.o., Pezinok - "Hotel Danube BA"

2014_Bozin-sro_Danube-1.jpg2014_Bozin-sro_Danube-2.jpg2014_Bozin-sro_Danube-3.jpg


2013

BOZIN spol. s.r.o., Pezinok - "parkety RD"

2013-Bozin_Masv-Tajibo_1C-a.jpg2013-Bozin_Masv-Tajibo_1C-b.jpg2013-Bozin_Masv-Tajibo_1C-c.jpg2013-Bozin_Masv-Tajibo_P1300007.jpg2013-Bozin_Masv-Tajibo_P1300031.jpg2013-Bozin_Masv-Tajibo_P1300033.jpg2013-Bozin_Masv-Tajibo_P1300034.jpg

BorWood - Ing.Jozef Borz, Spišská Nová Ves

2013_Borz_1A-a.jpg2013_Borz_1A-b.jpg2013_Borz_1A-c.jpg

Status Alfa s.r.o.; Ivánka pri Nitre, - "Drevená intarzia - byt PRAHA"

2013_Status_A_PRAHA_byt_na_ul_Karolinskej_M.jpg


2012

ESSOX s.r.o., Bratislava

2012_Essox-sro_P1010023.jpg2012_Essox-sro_P1010024.jpg2012_Essox-sro_P1010028.jpg2012_Essox-sro_P1010063-1.jpg2012_Essox-sro_P3240014.jpg2012_Essox-sro_P3240016.jpg2012_Essox-sro_P3240020.jpg

BorWood - Ing.Jozef Borz, Spišská Nová Ves

2012_Borz_1A-a.jpg2012_Borz_1A-b.jpg2012_Borz_1A-c.jpg2012_Borz_3C-a.jpg2012_Borz_3C-b.jpg2012_Borz_3C-c.jpg


2011

Ostatní: „Intarzie drevenej parkety v RD“  

2011_UR_1miesto_a_1.jpg2011_UR_1miesto_a_3.jpg2011_UR_2.1.jpg2011_UR_5.1.jpg2011_UR_6.1.jpg2011_UR_7.1.jpg2011_UR_10.1.jpg2011_UR_11.1.jpg2011_UR_dd.jpg


2010

K&M hygienacentrum, Bratislava

1miesto1_1.jpg1miesto1_2.jpg1miesto1_3.jpg

BOZIN spol. s.r.o., Pezinok 

1miesto2_1.jpg1miesto2_2.jpg1miesto2_3.jpg2010_BOZIN-01052010274.jpg2010_BOZIN-01052010275.jpg2010_BOZIN-01052010276.jpg2010_BOZIN-01052010278.jpg2010_BOZIN-29042010269.jpg2010_BOZIN-29042010270.jpg2010_BOZIN-29042010271.jpg2010_BOZIN-29042010272.jpg2010_BOZIN-Momoqui-lak.jpg

Ostatní: „Intarzie drevenej parkety v RD“

2010_UR_2.jpg2010_UR_2a.jpg2010_UR_u1.jpg2010_UR_u4.jpg2010_UR_u5.jpg2010_UR_u6.jpg


2009

PMP stav s.r.o., Bratislava 

2009_PMP-stav-sro_DSC_0076.JPG2009_PMP-stav-sro_DSC_0082.jpg2009_PMP-stav-sro_DSC_0084.jpg2009_PMP-stav-sro_DSC_0085.jpg2009_PMP-stav-sro_DSC_0092.jpg2009_PMP-stav-sro_DSC_0093.jpg2009_PMP-stav-sro_DSC_0293.jpg2009_PMP-stav-sro_Lozorno-108.jpg2009_PMP-stav-sro_Lozorno-126.jpg2009_PMP-stav-sro_Lozorno-129.jpg2009_PMP-stav-sro_Lozorno.jpgpmp_1.jpgpmp_2.jpgpmp_3.jpg

ESSOX s.r.o., Bratislava 
2009_Essox_P1010063-1.jpgessox_1.jpgessox_2.jpgessox_3.jpg

Status Alfa s.r.o.; Ivánka pri Nitre, - "Drevená intarzia - Honorárny konzulát UA Poprad"

2009_Status_A_Honorrny_konzult_UA_v_Poprade_M.jpg

2008 

BOZIN spol s r.o., Pezinok

podlaha_2008_2miesto.jpg

Ostatní: „Intarzie drevenej parkety v RD“ 

Drevena_mozaika_2008_1miesto.jpg


2007

GALOP s.r.o., Košice

podlaha_2007_1miesto.jpg

BOZIN s.r.o., Pezinok

podlaha_2007_2miesto.jpg

PMPstav, s.r.o., Bratislava

podlaha_2007_3miesto.jpg


2005 / 2006

PMPstav, s.r.o., Bratislava a Parketové Štúdio ŠTAMM, Vrútky

RD Šamorín

podlaha_2005_6_pmp1.jpgpodlaha_2005_6_pmp2.jpgpodlaha_2005_6_pmp3.jpg

Ostatní: Kajal, parkety- Rodinný dom 
podlaha_2005_6_pmont1.jpgpodlaha_2005_6_pmont2.jpgpodlaha_2005_6_pmont3.jpg

BOZIN s.r.o., Pezinok - Bytový dom Bratislava - Rača 

podlaha_2005_6_bozin1.jpgpodlaha_2005_6_bozin2.jpgpodlaha_2005_6_bozin3.jpg

 

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk