CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

CPS logo web CPS vyhlasuje na deň 25.5.2023 uskutočnenie Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti pre remeslo PODLAHÁR.

   CPS logo web   Už v poradí XXII. SNEM Cechu podlahárov Slovenska sa konal v  termíne 16.-17.3.2023 v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Tohtoročný Snem CPS bol volebný,volili sa nové orgány CPS včítane nového Vrchného cechmajstra, urćovala sa ďalšia forma fungovania cechu pre nasledovné obdobie.

CPS logo web  Milí členovia CPS, Venujte pozornosť výzve v prílohe

na predloženie kandidatúry na prácu v Predstavenstve CPS do 31.1.2023.

CPS logo web V réžii CPS sa dňa 15.12.2022 uskutočnili Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti pre remeslo PODLAHÁR.

CPS logo web   Vážení spotrebitelia, obchodní partneri Členov a Gestorov CPS.

Na správnu identifikáciu členstva CPS naši Členovia (realizátori) ako aj Gestori (obchodné firmy) by mali postupne používať jednotné Logá CPS na firemných dokumentoch, WEB stránky či označení predajne atď.

CPS Logo clen                      CPS Logo gestor

Pravosť a aktuálnosť členstva je možné overiť aj na WEB stránke  - Cech podlahárov Slovenska - Zoznam členov

   CPS logo web   Pripomíname 20. VÝROČIE založenia CECHU PODLAHÁROV SLOVENSKA: (registrácia 1. Stanov CPS na MV SR sa uskutočnilo 21.8.2001). Pri tejto príležitosti sa posvätí aj nová cechová zástava.

   CPS logo web   Už v poradí XXI. SNEM Cechu podlahárov Slovenska sa konal v  termíne 17.-18.3.2022 v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Celá akcia sa konala v duchu pripomenutia 20.výročia založenia CPS.

   CPS logo web   Predstavensto CPS s vyhodnotením na XXI. Sneme vyhlasuje "Súťaž o Najlepšiu realizáciu roka 2020-21" pre členov CPS. Do súťaže je možné prihlásiť podlahy zrealizované v odboroch podľa Stanov CPS (bod 5.6) v čase od 1.1.2022 do 28.2.2022, ktoré boli výnimočné svojou estetickou úrovňou, technickou náročnosťou a pod.

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk