CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

  1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
  2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

ico pdf Smernica SM 15 (20.6.2023)
      Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

ico pdf Smernica SM 14 (12.9.2017)
      Poplatky Garant-CPS

ico pdfSmernica SM 13 (22.2.2018)  ico pdf Príloha č.1 k SM 13  (20.6.2023)    ico pdf Obsadenosť funkcií CPS (17.3.2023)
VC, PO, ČP, Sekretár, P-CPS       Zodpovednosť orgánov CPS 

ico pdfSmernica SM 12 (14.2.2013)
Majster podlahár

ico pdfSmernica SM 11 (28.2.2014)
Hodnotenie aktivity členov CPS

ico pdfSmernica SM 10 (17.2.2012)
Prístupové údaje na WEB CPS

ico pdfSmernica SM 09 (25.9.2018)
Súťaž o najlepšiu realizáciu roka 20xx / Podmienky súťaže, Vyhodnotenie

ico pdfSmernica SM 08 (17.3.2023)
Poplatky pre jednotlivé formy členstva v CPS

ico pdfSmernica SM 07 (15.2.2013)
Volebný poriadok CPS

ico pdfSmernica SM 06 (1.3.2017)
BANNER na WEB-stránke CPS

ico pdfSmernica SM 05 (1.3.2017)
PARTNER CPS - podmienky

ico pdfSmernica SM 04 (9.2.2012)
Základné pravidlá na výstave Spišská Nová Ves a Poprad

ico pdfSmernica SM 03 (9.2.2012)
Pravidlá vystavovania na stánku CPS (Coneco Bratislava, DomExpo Nitra)

ico pdfSmernica SM 02 (20.06.2023)
Smernica pre vypracovávanie odborného posudku

ico pdfSmernica SM 01 (13.12.2012)
Pravidlá na zapožičanie technických noriem členom CPS

 

 

slide1

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk