CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

Artikuly Cechu podlahárov Slovenska

Ja ................................., prijatý do Cechu podlahárov Slovenska sľubujem, že budem vždy verný nášmu poctivému cechu a vždy sa budem riadiť Stanovami Cechu a týmito artikulmi.

  1. Budem vždy zastávať Cech a jeho ciele, svojou činnosťou budem nápomocný k šíreniu dobrého mena Cechu, nikdy nezneužijem členstvo a preukaz Cechu.
  2. Budem mať v úcte všetkých ostatných členov Cechu, nebudem im škodiť ani skutkom ani slovom.
  3. Budem vždy riešiť odborné spory zmierlivo. V prípade nedohodnutia požiadam o pomoc predstavenstvo Cechu.
  4. Budem svedomito a čestne prevádzať svoje remeslo, verne a poctivo slúžiť všetkým svojim zákazníkom, odvediem pre nich najlepšiu prácu. Zákazníka nikdy nesklamem a neoklamem.
  5. Budem sa aktívne zúčastňovať práce v Cechu, plniť povinnosti a využívať práva člena Cechu podľa stanov.
  6. Nebudem namietať proti kontrole svojej práce odbornou komisiou, ak ma predvolá predstavenstvo Cechu na svoje zasadanie, bezodkladne sa ho zúčastním.
  7. Budem viesť obchod so cťou a dbať na to, aby požadovaná odmena za moju odborne vykonanú prácu vždy zodpovedala jej kvalite.
  8. Budem vždy nápomocný pri výchove novej generácie podlahárov.
  9. Budem sa snažiť aj mimo svojho remesla žiť bezúhonne a poctivo.
  10. Budem vždy hrdý na členstvo v Cechu podlahárov Slovenska a nestanem sa členom iného podobného cechu.

Tieto artikuly boli prijaté hlasovaním na I. Sneme Cechu podlahárov Slovenska a podpísané prvým riadnym cechmajstrom CPS dňa 22.11.2001.

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk