CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

Liate povlakové podlahy sa nanášajú na podklad v tekutej forme, a vytvárajú finálnu nášľapnú vrstvu odolnú špecifickým požiadavkám na hlavne pre priemyselné účely.

 E7a - CEMENTOVÉ NIVELIZAČNÉ STIERKY - FINÁLNY POVRCH NA VYSOKÝ ODER
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Cementové, vysokokvalitné, nivelačné hmoty sú špeciálne vyvinutá pre vysoké zaťaženie v exteriéri a interiéri. Sú ideálne pre vytvorenie podláh v priemyselných prevádzkach, skladoch, garážach, pivniciach.

Vytvárajú bezprašný povrch, dodatočné pečatenie nie je nevyhnutné.

Min. hrúbka vrstvy v 3mm, max. hrúbka vrstvy v jednom pracovnom kroku je cca. 50 mm.

 
chemos
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku:
 www.chemos.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7a1/
 
ceresit
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.ceresit.cz
MONTÁŽNE FIRMY /E7a2/
 
weber
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.weber-terranova.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7a3/
 
morfico
Návod výrobcu na aplikáciu (CZ)
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.flooring.cz
MONTÁŽNE FIRMY /E7a4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
simatt logo4
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku:
 www.simatt.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7a5/
 

 
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu

web stránka výrobku: www..............

MONTÁŽNE FIRMY /E7a6/
 
 
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www....................
MONTÁŽNE FIRMY /E7a7/
 
 
Návod výrobcu na aplikáciu (CZ)
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.....................
MONTÁŽNE FIRMY /E7a8/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

 E7b - EPOXIDOVÉ STIERKY (EP)
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Dvojzložkové, nivelizačné, epoxidové stierky sú určené na konečné úpravy stredne až veľmi namáhaných podláh ako garáže, výrobné haly, sklady, predajne a pod. Vytvárajú lesklý, opticky dokonalý povrch s veľkou mechanickou a chemickou odolnosťou.

Neobsahujú rozpúšťadlá. Tónovateľnie na požiadavku podľa odtieňov RAL.

Špeciálne prevedenia epoxidovej stierky sa zhotovujú s posypom farebných čipsov alebo ako protišmykové s medziposypom kremičitého piesku. Elstat. Vodivé podlahy obsahujú vodivé vlákna.

 
murexin
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.murexin.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7b1/
 
kema
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.kema-on.net/sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7b2/
 
BASF M
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu

web stránka výrobku: www.basf.sk

MONTÁŽNE FIRMY /E7b3/
 
SIKA logo
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.sika.com
MONTÁŽNE FIRMY /E7b4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
Arturo logo
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.arturoflooring.com
MONTÁŽNE FIRMY /E7b5/
 
Spolchemie
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.spolchemie.cz
MONTÁŽNE FIRMY /E7b6/
 
 
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu

web stránka výrobku: www................

MONTÁŽNE FIRMY /E7b7/
 
 
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www...................
MONTÁŽNE FIRMY /E7b8/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

 E7c - POLYURETÁNOVÉ STIERKY (PU)
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Bezrozpúšťadlové, samonivelačné, trvalo elastické, kročajový hluk redukujúce, dvojzložkové stierky na báze PU živíc s dobrou chemickou a mechanickou odolnosťou. Majú schopnosť premosťovať statické trhliny.

Vhodné pre použitie v exteriéri a interiéri, do kancelárií, viacúčelových hál, nemocníc, výstavných hál, na betónové, cementové podklady a podklady z liateho asfaltu. Pre pojazdné a pochôdzne plochy.

 
murexin
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.murexin.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7c1/
 
kema
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.kema-on.net
MONTÁŽNE FIRMY /E7c2/
 
BASF M
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.basf.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7c3/
 
 Arturo logo
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.arturoflooring.com
MONTÁŽNE FIRMY /E7c4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

PU stierky oproti EP majú väčšiu pružnoť a tepelnú odolnosť.

Povrch nie je hladký (výzor pomarančového povrchu).

 
SIKA logo
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.sika.com
MONTÁŽNE FIRMY /E7c5/
 
 
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www....
MONTÁŽNE FIRMY /E7c6/
 
 
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www....
MONTÁŽNE FIRMY /E7c7/
 
 
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www....
MONTÁŽNE FIRMY /E7c8/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

 E7d - ESD PODLAHOVÉ STIERKY
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Dvojzložkové, nivelizačné, epoxidové stierky sa môžu vyhotoviť aj v prevedení

- Antistatické podlahy       106 R 109

- Elektrostaticky Vodivé podlahy R 106

Používajú sa na to špeciálne stierky s rozptýleným uhlíkovým vláknom, vodivá penetrácia.

Elektrostatické náboj z podláh ( podobne ako pri PVC) odvádza zabudovaný medený pás pripojený na samostatný uzemňovací konektor.

Pozn.: Viď aj ESD pružné podlahové krytibny v sekcii B4c

 
SIKA logo
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.sika.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7d1/
 
BASF M
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.basf.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7d2/
 
 
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu

web stránka výrobku: www...

MONTÁŽNE FIRMY /E7d3/
 
 
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www...
MONTÁŽNE FIRMY /E7d4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

 E7e - PROTIPRAŠNÝ NÁTER PODLÁH
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Dvojzložkové, aj jednozložkové epoxidové živice nanesené valčekom v tenkej vrstve slúžia ako protiprašný náter hlavne priemyselných cementových podláh.

Náter má menšiu životnosť a menšiu odolnosť ako stierka hr. 2-3 mm.

 
BASF M
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.basf.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7e1/
 
SIKA logo
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.sika.com
MONTÁŽNE FIRMY /E7e2/
 
Spolchemie
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu

web stránka výrobku: www.spolchemie.cz

MONTÁŽNE FIRMY /E7e3/
 
 
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: ....
MONTÁŽNE FIRMY /E7e4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

 E7f - ŠPECIÁLNE DIZAJNOVÉ RIEŠENIA LIATEJ PODLAHY
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Nádherné obrazce nemusia byť len na stenách ale aj priamo v podlahe. Pod priehľadnú vrstvu liatej EP podlahy môžete naniesť / nalepiť obrazec a získate tak dokonalý dizajn liatej podlahy. 

Ďalšou možnosťou je zhotovenie EP/PU stierky zmiešanej z niekoľkých odtieňov, a jeho cieleným nanášaním vytvoriť mramorový dizajn na podlahe.


 

 

Pozn.: Pre ďalšie možnosti špeciálneho dizajnového riesenia podláh viď. aj sekcie A2c,C5h, D6g

 

 
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www....
MONTÁŽNE FIRMY /E7f1/
 
 
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu (ENG)
web stránka výrobku: www....
MONTÁŽNE FIRMY /E7f2/
 
 
Inštalačný návod výrobcu (ENG)
Návod na užívanie a údržbu (ENG)
web stránka výrobku: www....
MONTÁŽNE FIRMY /E7f3/
 
 
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu (ENG)
web stránka výrobku: www....
MONTÁŽNE FIRMY /E7f4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

E7g - ŠRKOVÝ KOBEREC
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Jednozložkové, UV-farebne stále, vzdušnou vlhkosťou vytvrdzujúce PU (alebo EP) živice bez obsahu rozpúšťadiel. Určené sú na zhotovenie dekoratívnych pórovitých povrchov v interiéri aj exteriéri.

Zmiešaním s prírodným alebo mramorovým pieskom vzniká poveternostným vplyvom, posypovým soliam a oteru odolná vrstva , ktorá je protišmyková a UV odolná.

Vhodné pre dekoratívne plochy v privátnom a obchodnom sektore ako sú terasy, chodníky, plochy okolo bazénov,  prezentačné a obchodné plochy.
 
murexin
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.murexin.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7g1/
 
strkovy koberec logo
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.strkovykoberec.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7g2/
 
 Spolchemie
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.spolchemie.cz
MONTÁŽNE FIRMY /E7g3/
 
 
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www....
MONTÁŽNE FIRMY /E7g4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

E7h - PLASTOVÁ (PVC) DLAŽBA, VINYLOVÉ DIELCE NA VOĽNÉ POKLADANIE (Loose-Lay)
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Sú to plastové dlažby, či vinylové dielce, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou na oder, farebnosťou. Spájajú sa unikátnym systémom spojov (puzzle system) alebo sa jednoducho ukladajú voľne vedľa seba vďaka nešmykľavej spodnej strany. Dodávajú sa v rôznych povrchových dezénoch (v závislosti na použitie).

Veľmi rýchlo a jednoducho nainštalujete, nemusíte nič lepiť, zvarovať ani skrutkovať. Žiadne zložitosti s opravou pôvodného povrchu - dielec jednoducho vymeníte.

Pre miestnosti, ako sú dielne, pracovne, garáže, sklady či kotolne je treba vyberať podlahové krytiny, ktoré zvládnu každodennú záťaž, odolávajú povrchovej vode i prípadným chemikáliam.
 
europak slovakia
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.europak.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7h1/
 
fortelock
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.fortelock.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7h2/
 
 Tarkett Logo
 Inštalačný návod výrobcu
 Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.tarkett.sk
MONTÁŽNE FIRMY /E7h3/
 
 Designflooring
 Inštalačný návod výrobcu
 Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.designflooring.com
MONTÁŽNE FIRMY /E7h4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk