CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

   logo szz M    Parterská organizácia Cechu podlahárov Slovenska, SŽZ žiada členov o vyjadrenie sa Malých a stredných podnikov (MSP) na aktuálne témy podnikania, a to o možnosti Vašej firmy zapojiť sa do duálneho vzdelávania, o ďalší prieskum ohľadom zmapovania člensjkej základne či názor ohľadom odvodov SZČO na úrazové poistenie. Podklady o vás budú slúžiť na ďalšie vyjednávanie s kompetentnými štátnimi inštitúciami

Duálne vzdelávanie:

Predstavitelia SŽZ rokovali dňa 12. marca 2018 s novým riaditeľom ŠIOVu a výsledkom rokovania bola ponuka, spracovať analýzu potenciálu SŽZ a jeho členov pre rozvoj duálneho vzdelávania.  ico pdf Zápis z rokovania nájdete v prílohe.  ico pdf Benefity žiakov v SDV dual point. Od 1.9.2018 sa pripravuje zmena zákona o OV, kde sa navrhujú o.i. aj nasledovné zmeny v prospech MSP ico pdf Prezentácia Duálne vzdelávanie - navrhované zmeny

Zároveň pripájame ico xls dotazník, ktorý prosím vypracujte do 23. apríla a zašlite ho na sekretariát SŽZ. Je vytvorený pre potreby zmapovania členskej základne SŽZ a jej kapacít z pohľadu duálneho vzdelávania žiakov.

Dotazník prosím zašlite na sekretariát CPS do 20.4.2018. Prosím informujte sekretariat CPS aj ak sa vaša firma, nemá záujem zapojiť sa do tohto prieskumu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prieskum členskej základne CPS. ico xls Dotazník na prieskum

- Aktivity v zahraničnom obchode (Informácie potrebné pre jednania SŽZ s EximBankou)

- Celoživotného vzdelávania dospelých (rekvalifikácie, odborná spôsobilosť - informácie potrebné pre jednania SŽZ na vytvorenie centier odbornej prípravy)

- Prieskum k odvodovému zaťaženiu (oslovujú sa členovia, akú majú predstavu o odvodovom zaťažení SZČO a čo by malo byť týmto poistením pokryté.

Hlavnou témou pri odvodovom zaťažení (okrem prirodzenej snahy o jeho zníženie, k čomu ale štátni predstavitelia nemajú zatiaľ vôľu), je to, že kým zamestnanci sú pre prípad pracovného úrazu krytí úrazovým poistením, ktoré hradí do Sociálnej poisťovne ich zamestnávateľ, živnostník takéto poistenie nemá. 

Súčasná legislatíva ani neumožňuje živnostníkovi dobrovoľne sa úrazovo poistiť v Sociálnej poisťovni.  

Zamestnávateľ platí za svojich zamestnancov odvod na úrazové poistenie vo výške 0,25% z hrubej mzdy (nie je určený maximálny vymeriavací základ).

V SŽZ si uvedomujeme, že ďalšie navyšovanie odvodov je neúnosné, no na druhej strane nás trápi, že živnostník ostáva v prípade úrazu pri práci bez prostriedkov a bez sociálnej ochrany.

Preto nás zaujíma Váš názor, či by ste napríklad boli ochotní poistiť sa úrazovo v komerčnej poisťovni. Alebo by ste si vedeli predstaviť aj povinné úrazové poistenie pre SZČO v Sociálnej poisťovni. Otázky k tejto téme sú priamo v dotazníku. Prosím pošlite nám vyjadrenie aspoň za cech/združenie, nemusí byť nutne aj za členské firmy.

Na základe podnetov sa spracuje materiál pre MPSVaR)

Dotazník prosím zašlite na sekretariát CPS do 10.4.2018. Prosím informujte sekretariat CPS aj ak sa vaša firma, nemá záujem zapojiť sa do tohto prieskumu.

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk