CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

Podmienky na skladovanie a pokládku

Pokladanie plávajúcej podlahy znamená, že drevená podlahovina sa nepripája na podklad (klincami ani lepením) - t.j. podlaha pláva.

Podklad musí byť rovný, pevný, čistý a suchý a v súlade s miestnymi normami.

Relatívna vlhkosť (RH) musí byť medzi 30 - 60%. Teplota najmenej 18°C pred, počas aj po inštalácii. Na zamedzenie výparov vody by miestnosť mala byť vykurovaná a vetraná najmenej 1 mesiac pred pokládkou na dosiahnutie správnych klimatických podmienok.

Pre skladovanie veľkoplošných parkiet sa musia dodržať tiež horeopísané klimatické podmienky. Balenie sa nesmie porušiť pri rôznej prekládke, rozbalíme ich až pri samotnej inštalácii.

Nástroje

V ďalších častiach sú odporúčané tradičné inštalačné náradia ako kladivo, ručná pílka, kotúčový cirkulár, meter, uholník, ceruzka, frézka, dláto, príklepný hranol, priklepávač a montážna páka.

Príklepný hranol sa používa preto, aby pri priklepávaní panelov k sebe sa neudieralo na okraje panelov priamo, ale na tento hranol z dôvodu zamedzenia ich porušenia. Nepoužívajte na to nikdy odrezok parkety.

Skladanie je pomocou montážnej páky jednoduchšie.

Používajte výrobcom odporúčané lepidlo na drevené podlahy (viď. stať lepenie).

Plánovanie

Keď je miestnosť štvorec, panely sa majú ukladať pozdĺžne s vchádzajúcim svetlom. V miestnosti v tvare obdlžníka je najľahšie ukladať pozdĺž dlhej strany, v závislosti na rozťažnosti dreva .(viď. nižšie stať Expanzná medzera).

Vlhkostná zábrana

Vlhkostná zábrana sa má vždy použiť, ak je pravdepodobnosť prítomnosti vodných pár v podklade, a obvzlášť vtedy, keď je podklad betónová vrstva na zemine, ľahký betón, miestnosť je nad vlhkými a teplými priestormi (napr. práčovňa), alebo do podkladu sú vstavané kanalizačné, alebo vyhrievacie rúry.

Túto zábranu tvorí stabilizovaná fólia s dlhou trvanlivosťou (min. hrúbka 0,20 mm), ktorá sa prekladá cez druhú pozdĺžne min. 10 cm. Pre extrémne vlhké prostredie sa odporúča použiť odvetrávacia vlhkostná bariéra, ktorá môže byť kombinovaná s mechanickou ventiláciou.

Expanzná medzera

Drevo je pracujúci materiál, a preto potrebuje na to priestor (známe ako expanzná medzera) najmenej 1,5 mm na každý meter šírky podlahy, najmenej 8-10mm medzi podlahovinou a stenou. Toto taktiež platí na zárubne dverí, rúry, schody, pozdĺž krbu alebo kamennej podlahy.

Lepenie

7mm-ová drevená podlahovina sa pri lepení k sebe odporúča vypĺňať lepidlom po celej dĺžke drážky dlhej aj krátkej strany.

Panely 10, 14 a 20 mm parkiet sa vyplňujú lepidlom v drážke dlhej strany prerušene tak, že opakovane nanášame 10 cm lepidla a necháme 5 cm medzery. Krátka strana sa vypĺňa celá.

Obmedzenia

Plávajúca drevená podlaha - aj napriek jej laminovanej konštrukcie - môže sa rozpínať a zbiehať v určitom rozsahu v závislosti od toho, ako veľmi sa vnútorná klíma mení.

Spravidla pravidelná (štvorcová či obdlžníková) plocha sa môže pokryť do 250 m² v jednoduchej konštrukcii bez problémov.

Podlahy pokladané do štvorcových vzorov sú limitované do75 m² a so vzorom do "V" do 35-40 m².

Zložitejšie podlahy - napríklad chodba, ktorá sa ukladá v spojitosti s vedľajšími miestnosťami na obidvoch stranách - sa takisto môžu pokladať iba do velikosti priestoru, ako je to už hore spomenuté.

V takýchto prípadoch je odporúčané, že jednotlivé podlahy,niektoré nezávislé štvorce/obdlžníky sa ukladajú ako samostatné s expanznými medzerami na rozhraní.

Ak sa predsa niektoré podlahy musia ukladať v spojitosti s inými bez dilatačnej medzery, laminované panely, štvorcové motívy, "V" tvary môžu byť lepené priamo na podklad (viď. oddelený návod). Táto metóda minimalizuje pnutie v samotnom dreve, takisto sa môže použiť pri dizajnovej pokládke, keď sa panely ukladajú v rôznych smeroch, alebo všeobecne na zníženie rozťažnosti z dôvodu ďalších požiadaviek.

Typy podkladov

Suterény a betónové plochy: Odstráňte všetky nerovnosti. Ak je nevyhnutné, použite vlhkostné zábrany (viď. samostatnú stať), navrch ktorého sa položí Celfoam, alebo korková medzivrstva. Drevená podlahovina sa potom ukladá ako plávajúca navrch.

Starý drevený podklad: Skontrolujte, či podklad je pevný, rovný a či nie je zhnitý, alebo neškrípe. Významné nerovnosti sa musia zrovnať, zbrúsiť, alebo vyplniť. Menšie nerovnosti vyplní medzivrstva napr. filcová a potom sa nová podlahovina ukladá naprieč starej. Alternatívne, 10 a 14 mm podlahovina sa môže priklincovať priamo na starý podklad.

Drevotrieskové panely: Ako hore opísané, avšak nemôžu sa k nim panely priklincovať.

Ukladajte v súlade s odsekom "Plánovanie".

Tvrdé alebo mäkké podlahové krytiny: Drevené podlahoviny sa môžu pokladať na plastické podlahoviny, linoleum, filcový podklad, alebo koberec s krátkymi a hustými vlasmi. Požiadajte vášho dodávateľa, alebo obchodného partnera o odbornú radu.

Penový polystyrén: 10, 14 a 20 mm laminované parkety sa môžu pokladať na penový polystyrén s hustotou najmenej 30 kg/m³. Panely môžu byť ukladané na vrch kobercovej plsti. Podlahy bodovo vysoko zaťažené, v priestoroch s veľkým oterom atď. potrebujú zosilnenú konštrukciu. Ak máte pochybnosti, požiadajte Vášho dodávateľa alebo obch.partnera o odbornú radu.

7 mm panely, štvorcové alebo do "V" vzory sa nesmejú priamo pokladať na Cellplast.

Podlahové vykurovanie

Pri pokladaní podlahoviny na podlahové vykurovanie musíte dodržať nasledovné pokyny: Vykurovací systém musí byť vodotesný a musí dosahovať rovnakú teplotu na celej ploche. Povrch uloženej podlahoviny nesmie prekročiť 27°C.

Nová podlaha: Prvé zakúrenie vykonáme najskôr po 30-tich dňoch po zabetónovaní podlahy. Prvé vyhriatie systému nesmie byť s maximálnou teplotou prívodnej vody!!! V kotli dosiahneme najprv teplotu prívodnej vody 30°C. Teplotu prívodnej vody potom vždy po 24 hodinách zvyšujeme o 5°C počas piatich dní, až dosiahneme 50°C.Potom necháme podlahu zvlášť vychladnúť! Až po vykonaní týchto prác môžeme ukladať (lepiť) podlahovú krytinu.

1 - 2 dni pred pokládkou sa vykurovanie musí vypnúť. Po ukončení inštalácie sa znovu zapne tak, aby sa výsledná teplota dosiahla postupne až po 3 - 4 dňoch.

Drevené podlahy vo verejných priestoroch

Oter a námaha na podlahe vo verejných priestoroch majú veľké požiadavky na povrchovú úpravu, na jej starostlivosť a na konštrukciu podkladu. Pozri oddelenú inštruktáž.

Ochranné prekrytie

Ak stavebné práce budú pokračovať aj po inštalácii podlahoviny, prikryte ju vhodnou ochranou, ktorá dovolí podlahovine dýchať a nespôsobí sfarbenie podlahy.

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk