CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

Najlepšie výsledky dosiahnete dodržiavaním dole uvedených pokynov a používaním náradia a príslušenstva odporúčaných výrobcom.

image106

Pred pokladaním:

 • Podkladová plocha musí byť suchá (zvyškový obsah vlhkosti betónových podláh musí byť < 2 %, u sadrocementových podláh < 0.5 %), rovná (nerovnosti > 3mm / m musia byť zodpovedajúcim spôsobom vyrovnané), stabilná, pevná a čistá.
 • Vezmite prosím na vedomie, že laminátové podlahy nie sú vhodné pre pokladanie na zabudované elektrické podlahové vykurovanie a na podlahy s nalepeným mäkkým kobercom.

Základné tipy pre pokladanie:

 • Odporúča sa na podkladovú plochu najprv položiť parotesnú PE fóliu o hrúbke 0,2 mm, alebo podkladovú medzivrstvu skladajúcu sa z 3 mm PE peny a PE fólie, ktoré zabránia prieniku vlhkosti a utlmujú hluk.
 • Laminátové podlahy je treba vždy pokladať v plávajúcom usporiadaní (tz. jednotlivé dosky nesmú byť žiadnym spôsobom pevne prichytené na podkladovú plochu).
 • Dosky je treba pokladať tak, aby ich spoje boli vzájomne posunuté najmenej o 300 mm.
 • Pre prirodzené rozťahovanie dreva ponechajte medzi podlahovými doskami a akoukoľvek pevnou súčasťou stavby (stenou, potrubím...) asi 8-10 mm široké špáry.
 • Na chodbách a v miestnostiach dlhších než 10 metrov je treba rovnako previesť priečne špáry pre rozťahovanie dreva, ktoré je možno prekryť zodpovedajúcim prechodovým profilom.

Po položení

 • Nohy nábytku by mali byť opatrené plstenými podložkami.
 • Ťažký nábytok by mal byť pri premiestňovaní nadvihnutý a prenesený a nie posúvaný po podlahe.
 • Kolieska na nábytku a stoličkách by mali byť z "mäkkých" materiálov.
 • Nikdy nečistite plávajúcu podlahu "mokrým" postupom, nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, nevoskujte a neprebrusujte ich.

ŠTANDARDNÉ POKLADANIE

Pokladajte dosky pozdĺžne v smere denného svetla, vezmite pritom do úvahy i pôdorysné usporiadanie miestnosti.

Vyberte si jeden roh miestnosti. Začnite pracovať z tohoto rohu, položte prvú dosku drážkou ku stene; použite 8-mm dištančné kliny pre vymedzenie špáry medzi doskou a stenami. Spočítajte, koľko radov dosiek bude potrebné až ku protiľahlej stene (vrátane dištančných klinov u protiľahlej steny). Ak by na poslednú radu dosiek vychádzala menej než 5 cm-ová šírka, je treba zmenšiť šírku dosiek v prvej rade.

Ak nie je stena rovná, vyznačte jej obrysy na dosky prvej rady ceruzkou a odrežte dosku podľa tejto čiary.

Položte dosky prvej rady bez použitia lepidla. Odrežte poslednú dosku na mieru tak, aby u čela dosky zostala špára pre 8-mm dištančnú vložku. Minimálna dĺžka odrezanej dosky musí byť 30 cm. Odrezanú časť dosky použite pre začiatok druhej rady.

Pokračujte a položte bez vzájomného zlepovania prvé tri rady dosiek. Kontrolujte priamosť pokladania napnutou strunou. Upravte tam, kde je to treba.

Naneste lepidlo a zlepujte k sebe postupne prvé tri rady dosiek. Používajte lepidlo PVAc D3 (EN 204). Nanášajte lepidlo súvisle na pero už položenej dosky a rovnako do drážky dosky, ktorú pripájate. Naneste lepidlo na všetky strany dosiek, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti.

Pre konečné zrážanie dosiek použite kladivo a priklepávací blok s drážkou zodpovedajúcou peru na doskách. Nikdy neudierajte kladivom piamo na drážky, alebo na pero. Čistou handrou očistite všetky prietoky lepidla. Nechajte lepidlo aspoň na hodinu zatvrdnúť. Ak máte k dispozici podlahové sťahováky, použite ich práve pre túto prvú fázu. Pokračujte potom ďalej s pokladaním.

Na prirazenie poslednej dosky každej rady a pre dosky poslednej rady použite špeciálnu príklepovú páku (tvaru Z).

Posledná rada:

Ak sú dosky poslednej rady príliš široké, položte jej prvú dosku (A) presne na predchádzajúcu radu (tak, aby pozdĺžne lícovala). Položte nahor tretiu dosku drážkou ku stene, nezabudnite pritom na dištančnú vložku. Vyznačte obrys steny ceruzkou na dosku A (označením pozdĺž vrchnej dosky) a odrežte ju pozdĺž tejto čiary.

DOKONČENIE

Po položení celej plochy podlahy ponechajte lepidlo dobre zatvrdnúť - aspoň 24 hodín na podlahu nevstupujte. Nakoniec opatrne odstráňte dištančné vložky.

TRUBKY

Zmerajte trubky. Vyznačte ich polohu a rozmery na príslušnú dosku. Preveďte výrez v doske (okolo trubky musí byť priemer výrezu o 16 mm väčší ako priemer trubky). Odrežte dosku v uhle 45° vzhľadom k otvoru. Priložte dosku k trubkám a upravte výrez podľa potreby.

Viac informácií získate od Vášho dealera.

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk