CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

Preštudujte tento návod ako prvý !

1. Vyčistite starú podlahu dôkladne a odstránte všetky pevné zvyšky z podkladu. Ak ste sa rozhodli položiť podlahovinu na starú vinylovú podlahu, alebo podlahu z Linolea, presvedčte sa, že podklad nie je vydutý musí byť rovný. Všetky uvolnené časti majú byť odstránené, pripevnené, alebo priklincované. Ak je potrebné vyplniť nejaké diery, použite na to výspravkové hmoty na vodnej báze. Nepoužívajte dvojzložkové polyesterové materiály - mohli by spôsobiť zmenu sfarbenia podlahoviny.

2. Je najlepšie odmontovať všetky soklové lišty - inštalácia bude ľahšia a umožní lepší výsledok. Ak však ponecháte pôvodné soklové lišty, môžete kraje podlahoviny prikryť dodatočne rohovým trojuholníkovým profilom.

3. Podlahoviny nevyžadujú spravidla prilepenie na podklad, môžu sa volne položiť na vrch starej podlahovej
Pozn.: Čím tenšia je podlahovina, tým viac sa skopíruje nerovnosť podkladu! (Avšak ak sa stará podlahovina odstráni, musí sa nová podlahovina prilepiť celoplošne!) Doporučuje sa podklad vyrovnať nivelizačnou stierkou. Predlží sa tým životnosť a vylepší sa estetický dojem z podlahy.

Pri voľnom položení je nutné tiež fixovať okraje použitím obojstranne lepiacej pásky, ktorá je odolná stárnutiu. Voľne môžete pokladať do 30 m²!

4. Akonáhle pokladáte sami Vašu podlahovú krytinu, Váš predajca alebo zástupca výrobcu Vám vždy môže poskytnúť užitočné rady. Prečítajte si však dôkladne najprv tento návod.

Nástroje ktoré potrebujete:

 • Pravítko
 • Rezací nôž na podlahu (rovný aj s háčikom)
 • Nožnice
 • Obojstranne lepiaca páska (odolná proti stárnutiu)
 • Ocelové pravítko (lineár)
 • Trojuholníkový ukončovací profil (ak neodstraňujete soklové lišty)
 • Kvapalinu na studený zvar (ak sú spoje na podlahe)


Pred tým, ako začnete skontrolujte!

Doneste podlahovinu do miestnosti, kde budete pokladať a nechajte ju vytemperovať na izbovú teplotu. Umožní to ľahšie rezanie a manipuláciu.

 • Skontrolujte materiál a ak sú nezhody, informujte hneď Vášho predajcu
 • Premyslite si najprv, ako budete postupovať. Pri obdlžníkovej miestnosti pokladajte pozdĺž dlhej steny. Pri štvorcových miestnostiach sa doporučuje pokladať rovnobežne s dopadajúcim svetlom, tzn., spoje budú kolmé na stenu, od ktorej prichádza najviac svetla.
 • Presvedčte sa, že nebudete pokladať podlahovinu tak, aby Vám vyšiel spoj vo dverovom priestore (v mieste prahu dverí)

Pozdĺžne rezanie

Ak potrebujete viac pásov pokladať v miestnosti, režte podlahovinu hákovým nožom. (Ak však ste objednali presne narezané dlžkové pásy, tieto odstavce sú bezpredmetné!)

 • Odmerajte dlžku miestnosti
 • Roztiahnite podlahovinu na podlahe vzorom dole, a ďalšie pásy prekrývajte o cca. 5 cm. Kvôli náväznosti obrazca niekedy potrebujete aj väčšie prekrytie druhého a ďalšieho pásu.

Obrázky

1. Obracajte smerovanie jednotlivých pásov

image46 image47

 1. Pokladajte podlahovinu dizajnovou stranou hore. Ak sa pokladá viac pásov, pokladajte ich obráteným smerom, ako ukazuje náčrt hore. Ak sa pokladá len jeden pás, smer pokládky je v jednom smere odvíjania.
  Ak je stena úplne rovná, pokladajte pás pozdĺž steny bez zárezov. Ak je stena krivá, prekryte stenu pár centimetrami.
 2. Odklopte kratší koniec pásu späť, nalepte 20 cm obojstranne lepiacej pásky na miesto konca podlahoviny. Podlahovinu zatlačte späť do pása. Presvedčte sa, či nie sú vlnky na podlahe. Takto sa podlahovina nemôže posúvať.
2. Vonkajšie rohy a výklenky

image48 image49

 1. Odklopte späť podlahovinu o niečo viac, ako je hĺbka výklenku, aby bolo umožnené prekrytie. Odmerajte šírku a vyznačte miesto rezu. Pridajte 5-10 cm na každú stranu. Približne odrežte podlahovinu podľa vyznačenej čiary. Potom zarežte smerom do podlahy pod uhlom 45 st.
 2. Dotlačte podlahovinu do výklenku, a presvedčte sa, či ste ju položili rovno a hladko. Teraz zarežte okolo vonkajšieho rohu a pozdĺž steny.
3. Prispôsobujte vzor ako aj hrany

image50 image51 image52

 1. Priložte pásy pozdĺž seba, aby vzory naväzovali na seba. Preložte pásy na cca. 1 cm. Pred samotným rezaním vytlačte všetok vzduch spod podlahoviny a odstránte všetky pnutia v podlahovine. Začnite od stredu pásu zatláčajte podlahovinu okrajmi do seba.
 2. Teraz zarežte do podlahoviny v preložení na dvoch, troch miestach z dôvodu jednoduchšieho zistenia, kde a ako vzory na sebe naväzujú.
 3. Potom zarežte do materiálu cez obidve vrstvy. Je dôležité držať nôž kolmo. Používajte lineár (pravítko). Ak dizajn má deliace čiary (keramický alebo drevený dizajn), režte tesne vedľa týchto čiar.
4. Voľné pokladanie

Tým, že vinylová podlahovina by sa mala pokladať 3-5 mm od steny, musíte namontovať aj soklové lišty pozdĺž stien. Presvedčte sa, že soklové lišty nepritláčajú podlahovinu na podklad. Tomuto predídete, ak pri primontovávaní soklovej lišty podložíte ocelovú špachtlu alebo pod. pod soklovú lištu.
Zapamätajte si: len jeden dlhý spoj by sa mal prilepovať obojstranne lepiacou páskou. Ak máte viac spojov, zlepujte len kraje pásov k sebe a nie na podklad! V kuchyni nezabudnite prilepovať aj pod sporákom.

image53 image54

Pozn.: Mali by sa používať len pásky odolné stárnutiu. Nevhodné pásky môžu spôsobiť sfarbenie podlahoviny.

 1. Ak je iba jeden dlhý spoj, zafixujte pásy k podlahe použitím obojstranne lepiacej pásky. Podlahovina sa takto nebude posúvať navzájom.
 2. Ak tam je viac dlžkových spojov, odklopte prvý pás a prilepte kobercovú lepiaciu pásku. Neodlepujte pritom ochrannú papierovú vrstvu. Založte podlahovinu späť k podlahe spolu s druhým pásom. Zaistite pásy spolu ako aj k podkladu obojstranne lepiacou páskou a zatlačte podlahovinu do nej od stredu až po okraj miestnosti. Takto budú pásy zaistené voči vzájomnému posúvaniu v mieste spojov.
5. Zapracovanie vnútorných rohov

image55 image56

 1. Zhrňte podlahovinu ručne a zatlačte ju do rohu, ako sa len dá. Vyznačte miesto rohu ceruzkou na zadnej strane podlahoviny.
 2. Odhrňte späť podlahovinu a odrežte prebytočnú časť. Zarežte do podlahy naprieč od rohu tak, aby vyznačený bod bol stále viditelný.
6. Trubky a dverové zárubne

image57 image58 image59 image60

 1. Zatlačte podlahovinu popri trubkách. Zarežte do podlahoviny vertikálne popri stredovej čiare trubky a zatlačte podlahovinu k podkladu. Zarežte málo do podlahoviny okolo trubiek. Vzniknuté medzery sa môžu potom prekryť použitím plastvých krytov.
 2. Odrežte prebytočný materiál za trubkami pri stene pod určitým uhlom od steny po trubku (lepší prístup na ukončenie). Vzniknuté výstupky okolo trubky sa zrežú jeden po druhom.
 3. Zatlačte podlahovinu do podlahy smerom k zárubni. Začnúc od rohu dverového rámu spravte dva rezy smerom k sebe pod 45 st. uhlom. Potom opatrne pristrihnite.
 4. Podrežte zárubne dverí ručnou pílou vytvárajúc 3 mm medzeru k pôvodnému podkladu. Podlahovina sa vsunie do tejto medzery. Pri pílení pritom treba chrániť podlahovinu pre poškodením.
7. Zarezávanie

image61 image62 image63 image64

 1. Zatlačte podlahovinu rukou popri stene. Vyznačte roh zatlačením do podlahy rúčkou nožníc.
 2. Zarezávajte hákovým nožom pomaly a po kúskoch. Prekontrolujte, či rez kopíruje stenu. Poznámka: Pri voľnom pokladaní podlahovina má ležať od steny 3-5 mm.
 3. Môžete použit aj nožnice na odrezávanie. Ak je potrebné, treba miesto rezu vyznačiť ceruzkou. Ceruzkou nakolmo značíte, ak voľne pokladáte (vyznačí Vám potrebný odstup od steny). Ceruzkou naležato vyznačíte miesto rezu pri celoplošnom lepení.
 4. Ak zarezávate pri stene, môžete použiť aj lineár. Režte pritom pod uhlom, ako ukazuje obrázok.
8. Zapracovanie spojov studeným zvarom

Všetky spoje lepené/podlepené vyplnte použitím tekutého "Studeného zvaru". Zatlačte špic nástavca do spoja a vtláčajte hmotu dostatočným prebytkom cez okraje. Postupujte podľa návodu na tube.

image65

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk