CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

  1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
  2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

   CPS logo web   Pripomíname 20. VÝROČIE založenia CECHU PODLAHÁROV SLOVENSKA: (registrácia 1. Stanov CPS na MV SR sa uskutočnilo 21.8.2001). Pri tejto príležitosti sa posvätí aj nová cechová zástava.

Vysoké odborné uznanie nášho cechu na Slovensku, o ktoré sa postupne zaslúžili všetci radoví Členovia, Gestori a Partneri ako aj sekretárky počas uplynulých 20 rokov života. Tým všetkým sa chceme aj touto cestou v mene celého nášho aktuálneho spoločenstva srdečne poďakovať. Oni všetci, ktorí sú uvedení aj na výročnom Table sa zaslúžili o to, že CPS má badateľné a jasne identifikovateľné miesto na odbornej mape Slovenska. ico pdf Správa z 20 r.činnosti CPS
20 vyročie CPS 2001 2021 logo
20 rokov života v 2 prezentáciach MP4 si môžete stiahnúť na FB stránke CPS skupina (len pre členov - požiadajte o prístup).
 
Vybrané osobnosti (a ešte mnohí ďalší), ktorí sa o tých 20 rokov života CPS zaslúžili:
Tablo_1ab.jpgTablo_2a.jpgVlajka_Cech_podlahrov_Slovenska_-_vlajka_-_80x100_cm-rub_3.jpg

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk