CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

  1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
  2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

   CPS logo web   Ako tradične, aj tento rok sa konal už v poradí XX. SNEM Cechu podlahárov Slovenska, a to v náhradnom termíne dňa 17.-18.9.2020 v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Pôvodný termýn 19.3.2020 bol na základe rozhodnutia Vlády SR neuskutočňovať pracovno-spoločenské stretnutia, zrušený !

 Toto stretnutie podlahárov (Členov, Gestorov, Partnerov CPS ale aj nečlenov) sa konalo tento rok za podpory partnera CPS, Slovak business Agency

sba header

ktorá svojimi aktivitami podporuje priamo vás, malých a stredných podnikateľov (MSP).

Pozn.: Tí členovia, ktorí sa Snemu nemohli zúčastniť, dali sa zastupovať cez "plnú moc" zaslaný na Sekretaruiát CPS, aby snem bol uznášaniaschopný.

Členovia CPS sa mohli Snemu zúčastniť aj On-line cez Microsoft TEAMS (požiadaný súhlas, aby sa vedelo, komu zaslať prístupové údaje pred Snemom)

Široká odborná verejnosť mohla sledovať Snem (Prezentačnú časť 18.9.2020 od 9:45 do cca. 11:30) cez živý stream na FB stránke CPS 

https://www.facebook.com/cechpodlaharov

Program dvojdňového XX. Snemu CPS bol nasledovný:

Štvrtok, 17.9.2020 

12,00 - 17,00       Úvod - Akreditované vzdelávanie CPS

                            Pre záujemcov z radov odbornej verejnosti.  

                            Viac info si môžete prečítať v ďalšej správe " 2. ročník Akreditovaného vzdelávania PODLAHÁR " v týchto Aktualitách.  

Piatok, 18.9.2020  

                Salón 2

9,00 hod.           Prezencia členov

9,45 - 10,15       DEN BRAVEN SK s.r.o., Bratislava - prezentácia firmy

                                                                    Stavebná chémia pre podlahy – penetrácia, nivelizácia, lepenie

10,15 -11,00      Cechmajstri CPS  - Garanti odborových skupín - novinky, trendy

                                                                    Drevené parkety - p. Roman FEITL,

                                                                    Vinylové dielce - Ing. Ján KRUPIČKA,

                                                                    Kaučukové podlahy  - Ing. Valerián WEISER

11,00 - 11,30     Otvorenie XX. Snemu CPS

                          Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie

                          Správa mandátovej komisie

                          Správa o činnosti cechu od konania XIX. Snemu CPS

                          Správa revíznej komisie

                          Súťaž  „ Najlepšia realizácia 2019“

11,30-11,45       Občerstvenie a hlasovanie súťaže

11,45-13,00       Rozpočet na rok 2020

                          Prijímanie nových členov, vylúčenie členov CPS

                          Novým členom - Gestorom CPS sa stala fy.: Den Braven SK s.r.o. - Bratislava

Predstavenie kandidátov do predstavenstva CPS a revíznej komisie

                         Voľby do Orgánov CPS

13,00-13,30      Obed

                         Vyhlásenie súťaže „ Najlepšia realizácie 2019“

                         Víťazom súťaže sa stala fy. Hulec Parket Slovakia, Žilina

                                                                     (víťazná práca bude uverejnená v Galérii - Realizácie členov)

                         Súťažné práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste boli ocenené vecnými cenami - podlahárskymi nástrojmi

                         Vyhlásenie výsledkov volieb do Orgánov CPS

                         Novými členmi Predstavenstva CPS, ktorí obdržali viac ako 50% hlasov prítomných členov sa stali:

                         p. Roman FEITL

                         Ing. Ján KRUPIČKA

                         Ing. Valerián WEISER

                         Ing. Tibor PÁSZTOR

                         Revízna komisia CPS bola zvolená v zložení:

                         p. Miloš Krkoška, Predseda

                         Ing. Alexander MALAKAN, člen

                         Predstavenie nového Vrchného cechmajstra CPS

                         Za nového Vrchného cechmajstra CPS na 1. neformálnom zasadaní nového Predstavenstva CPS

                         bol navrhnutý a následne XX. Snemom CPS zvolený Ing. Tibor Pásztor

                         Nový Verchný cechmajster následne poďakoval p. Jozefovi Mokrému za dlhoročnú prácu vo funkcii Vrchného cechmajstra CPS.

                         Návrh Hlavných úloh na rok 2020

                         Diskusia

                         Prijatie Uznesenia

15,00                Záver XX. Snemu CPS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Uznesenie z XX. Snemu sa Členovia CPS môžu dočítať (onedlho po overení dokumentu) v dokumentoch po prihlásení sa svojimi prístupovými údajmi.                                                                                    

                                       Tešíme sa na stretnutie aj v budúci rok

                                                                                           Predstavenstvo CPS

Galéria:

Prezentácia Nového Gestora a Cechmajstrov:

20200917_125729.jpg20200917_125817.jpg20200918_103906_Prezentacie_Feitl2.jpg20200918_103906_Prezentacie_Krupicka2.jpg20200918_103906_Prezentacie_Weiser2.jpg20200918_103907_Prezentacie_Tibor2.jpg

XX.Snem - priebeh a prijímanie nového Gestora:

20200918_113839.jpg20200918_113906.jpg20200918_122431.jpg

Vyhlásenie Súťaže o Najlepšiu realizáciu roka 2019:

20200918_135836.jpg20200918_140345.jpg20200918_140428.jpg

Poďakovanie dosluhujúcemu Vrchnému cechmajstrovi:

20200918_151312.jpg20200918_151329.jpg

 

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk