CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

   logo szz M                      Ing. Viola KROMEROVÁ  odchádza na zaslúžilý dôchodok

Bratislava, 31.03.2017

Tajomstvo úspechu v živote nie je práca, ktorá sa nám páči,

ale hľadanie zaľúbenia v tom, v čom pracujeme.

(Miguel de Cervantes)

Vážení členovia SŽZ, spolupracovníci, partneri, milí priatelia,

         oznamujem Vám, že dňa 31.03.2017 končím svoju aktívnu pracovnú činnosť z dôvodu odchodu do dôchodku. Po dvadsiatich rokoch pôsobenia končím aj ako Generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu.

Prácu v tejto funkcii som si obľúbila, bavilo ma profesionálne zastupovať občianske združenie, ktorého cieľom je rozvoj súkromného podnikania a obhajovať záujmy najširšej a najzraniteľnejšej podnikateľskej vrstvy v spoločnosti. Zachovanie a rozvoj kvalitných remesiel na Slovensku považujem za najdôležitejšiu úlohu, lebo „Kvalita remesiel znamená kvalitu nášho života“.

I keď sa všetko nepodarilo presadiť, som si istá, že SŽZ má dobré meno, dobré ciele a cieľovú skupinu ktorá podporu potrebuje a ktorú bezpodmienečne potrebuje slovenská ekonomika.

Ďakujem Vám všetkým za podporu, pomoc a spoluprácu, ako aj za prejavenú priazeň, pri mojej práci a riešení každodenných úloh. Želám Vám dobré zdravie, osobné aj podnikateľské úspechy.

                                                                                                                        Viola K r o m e r o v á, v.r.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pri tejto príležitosti Cech podlahárov Slovenska poslal p. Kromerovej Ďakovný list:

Dakovny list Kromerova 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na tejto funkcii p. Kromerovú nahradí Ing. Miriam Bellušová:

Vážení členovia Rady SŽZ,

dovoľte mi v krátkosti Vás pozdraviť a predstaviť sa ako nová generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu. Moje meno je Miriam Bellušová a od marca 2017 som nastúpila do funkcie generálnej sekretárky Slovenského živnostenského zväzu. S niektorými z Vás sme sa už pozdravili na marcovom zasadnutí Rady Slovenského živnostenského zväzu, iní si možno na mňa spomenú ako na bývalú projektovú manažérku a spolupracovníčku Handwerskammer Trier z obdobia rokov  1996 – 2002, kedy som už  pre Slovenský živnostenský zväz pracovala.   V období rokov  2002 až 2016 som pracovala v bankovej sfére  a bola som zodpovedná za poskytovanie úverov slovenským aj zahraničným podnikateľským subjektom; neskôr som pôsobila ako manažérka v oblasti vymáhania úverových pohľadávok v oblasti retailového aj korporátneho bankovníctva.  V súčasnosti som popri práci v Slovenskom živnostenskom zväze aktívna aj ako SZČO, v oblasti mimoškolského vzdelávania a administratívno-organizačného poradenstva.

Slovenský živnostenský zväz je etablovaným subjektom pre zastupovanie záujmov podnikateľskej remeselnej a živnostenskej obce.  Tu vidím jeho najväčšie perspektívy aj do budúcnosti. Zároveň  dáva príležitosť  pre formovanie podnikateľského prostredia  a reprezentáciu podnikateľskej vrstvy ako kľúčového prispievateľa k hospodárskemu rastu a zlepšovaniu životnej úrovne obyvateľstva.  Stoja pred nami výzvy modernej postindustriálnej doby -  informačná spoločnosť,  globalizácia spájajúca s trendom zväčšujúcej sa personalizácie služieb a výrobkov;  verím, že ich spoločne dokážeme zdolávať a prispieť tak k zachovaniu konkurencieschopnosti  slovenských podnikateľských subjektov.

Teším sa na spoluprácu s Vami a rada privítam Vaše podnety k mojej činnosti generálnej sekretárky.

Ing. Miriam Bellušová

generálna sekretárka

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk