CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

   logo szz M           

  • 10.10.2017, Bratislava, Stretnutie zástupcov SŽZ na ŽO MV SR ohladom Návrhu na zmeny "Metodických usmernení ..o živnostenskom podnikaní“, ktoré následne boli čiastočne uplatnené v dokumente  „POZITÍVNE A NEGATÍVNE VYMEDZENIE OBSAHU REMESELNÝCH ŽIVNOSTÍ“ v poslednej aktualizácii z Decembra 2017.

Voľná živnosť v sekcii 27-Podlahárstvo je vymedzená len ako: „Kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových , PVC) suchou cestou“

 ico pdf Obsahové náplne remeselných živností (691,0 kB)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Správa z r. 2016

Snaha CPS o zrušenie „Voľnej živnosti“ v spolupráci so SŽZ

V snahe o posilnenie postavenia remesiel na Slovensku, Cech podlahárov Slovenska (CPS) sa usiluje riešiť problém udržania remesla „Podlahár“ na pracovnom trhu. Snažíme sa o znovu-oživenie učňovského odboru podlahár na Stredných odborných školách, ktorý sa dnes už vôbec nevyučuje.

Prvým krokom na dosiahnutie našich cieľov je dlhoročná snaha o zrušenie Voľnej živnosti na remeslo Podlahár, ktorej existencii pripisujeme nemalý dôvod nezáujmu vyučiť sa remeslu Podlahár.

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie, ale ani po aktualizácii v Septembri 2016 k žiadnej zmene nedošlo.

ico pdf 0792016Čiž. - Výzva na podporu remesiel 181116    ico pdf Výzva SŽZ na podporu remesiel 161116-2

Preto znova žiadame o zrušenie nasledovných voľných živností:

SEKCIA F - STAVEBNÍCTVO

43 ŠPECIALIZOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE

4302 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

...

Brúsenie drevených podlahových krytín

...

Úpravu a prípravu povrchov podláh pred kladením podlahových krytín

-

Nasledovnú voľnú živnosť žiadame upraviť na:
Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením
Oddôvodnenie:

Podlahové krytiny pevne spojené s podkladom vyžadujú odbornú prípravu podkladu, a nekvalitne prevedená práca lepením sa opravuje následne len veľmi ťažko, a materiál je nenávratne poškodený. Preto by to mal vykonávať len odborne vyškolený a preverený remeselník.                                                                                               

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn.:

A- V rámci živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať jednotlivé remeselné živnosti .

To znamená, že ak inštaluje SZČO dodávku masívnych parkiet (brúsi aj lakuje), vykonáva remeselnú živnosť "Podlahár" a nemôže ju vykonávať v rámci voľnej živnosti "Brúsenie drevených podlahových krytín", lebo je to v rozpore so Živnostenským zákonom.

B- Remeselná živnosť

27. Podlahárstvo - zahŕňa:
Kladenie a opravy podláh rôzneho druhu (napr. parketových, palubovkových, mozaikových, liatych) na drevenom, betónovom, škvarobetónovom alebo izolačnom podklade. Kladenie, lepenie a zváranie podlahových povlakov, vykonávanie izolačných a vyrovnávajúcich vrstiev, vykonávanie poteru, brúsenie, leštenie a napúšťanie povrchu, upevňovacích krycích líšt a dosiek. Zhotovovanie podláh z dyhovaných dosiek. Ukladanie podláh z rôznych druhov materiálov (laminátových, drevených a podobne).

To znamená, na tie isté činnosti nemôže byť paralelne formulovaná "Voľná živnosť", lebo je to rozpor v Živnostenskom zákone !

MV SR (Živnostenský odbor) argumentuje tým, že momentálny zoznam Voľných živností je súhrn formulácií vydaných ŽL v predošlom období,

a je si vedomá tohto nesúladu. Potrebuje však iniciatívu nadriadených orgánov a iných rezortov na zmenu tohto stavu.

C- Podľa karty NŠZ (Národný štandard zamestnania), 23112-Podlahár, sa požaduje kvalifikácia: EKR: Úroveň 3

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
Dĺžka praxe: aspoň 6 mesiacov

To znamená, ak sa na remeslo "Podlahár" požaduje stredné odborné vzdelanie, nemôžu sa podlahárske činnosti vykonávať bez preskúšania odbornej spôsobilosti (stavovskými organizáciami (SŽK a Cech, atď.) alebo bez výučného listu.  (90% činností je zahrnutých v rámci voľných živností).

Žiaľ NŠZ nemá zatiaľ právnu silu a prepojenosť (ako sa plánuje v budúcnosti) so ŽZ, vzdelávacím systémom, atď.

Preto je snahou aj CPS žiadat čo najskôr o zmenu Živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

ktoré by napravilo postavenie remesla "podlahár" na trhu práce ako aj ostatné remeslá potrebné na diverzifikáciu NH SR.

Hľadáme preto tohto času aj konkrétnu politickú podporu tejto snahy v NR SR.

D- Pred SŽZ stojí úloha vôbec definovať Remeslá, ktoré sú pre NH SR potrebné, a o ktoré žiadame o vládnu podporu. Tento zoznam remesiel

ako je aj formulované v horeuvedenej "Výzve vláde a parlamentu": Preto žiadame doplniť zoznam o remeslá, ktoré vyjdú z konsenzu vládnych a stavovských organizácií a sú spoločnosťou požadované. Remeslá reprezentujú Cechy, ktoré zdôrazňujú nutnosť preverovať Odbornú spôsobilosť žiadateľa o živnostenské oprávnenie.

F- CPS a SŽZ vedia o úsilí niektorých politických strán na Slovensku aj v EÚ o liberalizácii pracovného trhu a volajú o zjednodušení vydávania Živnostenských oprávnení. CPS ako aj iné cechy združené v SŽZ sú však názoru, že toto by viedlo k totálnemu zániku remesiel, a preto sa hlásime k historicky overenému systému výkonu Remeselných živností na vzor Rakúska, Nemecka a Švajčiarska - ktoré krajiny sú nám charakterom pracovných návykov, mentalitou remeselníkov aj geograficky blízke.

                                                                                                                                     Ing. Tibor PÁSZTOR

                                                                                                         Tajomník CPS

 

 

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk