CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

   15 vyr Obrazok M

Cech podlahárov Slovenska (CPS) oslávil 15. výročie svojho založenia. Pri príležitosti mimoriadneho XVI. Snemu 23- 24.6.2016 si jeho členovia pripomenuli najdôležitejšie míľniky v živote cechu.

 

Predstavitelia Cechu podlahárov Slovenska využili príležitosť mimoriadneho XVI. Snemu v Hoteli Podjavorník v Papradne na oslavu 15. výročia svojho založenia. „Cech podlahárov Slovenska už pätnásť rokov vyvíja rôznorodé aktivity vo viacerých záujmových oblastiach. Naším hlavným cieľom však naďalej zostáva neustále zlepšovať kvalitu vykonávaných podlahárskych prác,“ hovorí Ing. Tibor Pásztor, dosluhujúci vrchný cechmajster Cechu podlahárov Slovenska.

Najvýznamnejšie chvíle si členovia cechu pripomenuli nielen počas spoločenského večera, ale aj špeciálnou prezentáciou, ktorá hodnotila uplynulé obdobie chodu tohto spoločenstva.

Zmeny v cechu

Počas slávnostného rokovania na mimoriadnom XVI. Sneme došlo aj k významným zmenám, ktoré majú priniesť nový impulz do pôsobenia cechu. Ustanovila sa funkcia tajomníka, v ktorého kompetencii bude vedenie chodu kancelárie cechu. Na túto pozíciu bol snemom menovaný Ing. Tibor Pásztor. Aktívne sa bude podieľať na vykonávaní úloh delegovaných predstavenstvom cechu. Medzi kľúčové úlohy bude patriť podpora vzniku centier odbornej prípravy, presadenie zaradenia majstrovského vzdelávania do školského systému po vzore Rakúska a Nemecka a ďalšie aktivity smerujúce k podpore podlahárskeho remesla na Slovensku. „Priame podieľanie sa na práci Slovenského živnostenského zväzu by už čoskoro malo priniesť prvé hmatateľné výsledky v oblasti legislatívy prevádzkovania remeselných živností. Sme presvedčení, že by to malo významným spôsobom prispieť aj ku kvalite podlahárskeho remesla vykonávaného u nás. V ďalšom kroku sa sústredíme na posilnenie právneho a spoločenského postavenia cechov, a to najmä v oblasti celoživotného vzdelávania remeselníkov, výchovy učňovskej mládeže ako aj odborným dohľadom na kvalitu vykonávanej remeselnej živnosti,“ dodáva T. Pásztor, ktorý tiež zároveň zastáva aj pozíciu viceprezidenta Slovenského živnostenského zväzu.

Do pozície nového vrchného cechmajstra CPS bol snemom v doplňujúcich voľbách predstavenstva zvolený Jozef Mokrý, ktorý bude zodpovedný za riadne vedenie cechu.

Na záver slávnostného rokovania sa vrchný cechmajster poďakoval všetkým členom, ktorí umožnili riadne fungovanie a rozvoj cechu.

Galéria

_N4A9255.jpg_N4A9256.jpg_N4A9258.jpg_N4A9259.jpg_N4A9260.jpg_N4A9261.jpg_N4A9262.jpg_N4A9263.jpg_N4A9265.jpg_N4A9266.jpg

 

 

 

 

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk