CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).
     

Pred uplynutím doby žiadaného pozastavenia členstva Sekretariát vyzve pozastaveného člena o vyjadrenie na obnovu členstva. Ak do začatia príslušného Snemu tento člen nedoručí svoje písomné vyjadrenie, je mu "ukončené členstvo" v Cechu podľa čl. 5.7.c, čo Snem zoberie na vedomie.

O zániku / ukončení členstva rozhoduje Snem. Členstvo v Cechu zaniká:
    a)    na vlastnú písomnú žiadosť člena
    b)    v prípade zániku legislatívnej spôsobilosti člena (odobratie živnostenského listu, zánik organizácie a pod.) a úmrtím člena
    c)    vylúčením, na základe rozhodnutia Snemu pri neplnení stanov a vnútorných smerníc Cechu (napr. nezaplatenie členských príspevkov s oneskorením väčším ako 60 dní, hrubé porušenie stanov, strata dôveryhodnosti a bezúhonnosti člena, nedodržanie artikul, úmyselné poškodenie niektorého člena Cechu a pod.)
    d)    v prípade ukončenia činnosti Cechu v zmysle Stanov (článok 13.)

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk