CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05
03 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

Odborné posudky vykonáva CPS v súlade s internou Smernicou SM 02 ico pdf Smernica SM 02 

Odborné posudky sa vykonávajú na všetky interiérové podlahy v pôsobnosti CPS, ako:

A1  Drevené veľkoplošné podlahy plávajúce (včítane vinylových dielcov Klick)
A2 Drevené podlahy masívne
A3  Drevené podlahy športové (na odpruženej konštrukcii včítane iných plastových interiérových športových podláh)
B4  Prírodné linoleá a plastické podlahové krytiny  (PVC, kaučuk, včítane vinylových dielcov celoplošne lepených)
C5 Textilné podlahové krytiny
D6 Laminátové podlahy
E7 Liate podlahy
F8 Exteriérové podlahy ( napr. terasové dosky)
G9 Priemyselné podlahy

t.zn. mimo keramickej dlažby.

1- V prípade objednávky prosíme zaslať e-mail objednávku na sekretariát Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s textom napr.:

"Objednávame u vás Odborný posudok v súlade so smernicou SM 02 na (vinylovú) ??? podlahu vo výmere (155 m2) ??? na adrese ???. Na podlahe sa vyskytujú nasledovné vady: ???...." Prikladáme aj 2 (3) fotky predmetnej podlahy.... (realizátor podlahy sa spravidla neuvádza, aby bol Posudok objektívny).

2- Následne obdržíte zo sekretarátu zálohovú FA. na 50.- € (cestovné náklady).

Poz.: Ak posúdenie podlahy je momo našich možností, posudok CPS odmietne.

3- Seretariát rozhodne o členovi CPS (podľa odboru pôsobenia a miesta pôsobnosti ), ktorý sa s objednávateľom skontaktuje a vykoná obhliadku.

4- Na základe zaznamenaných údajov sekretariát v spolupráci s obhliadateľom (alebo inými garatmi odboru) vypracuje Návrh Odborného posudku, ktorý sa zasiela Objednávateľovi.

5- Po odsúhlasená Návrhu sa vystaví Vyučtovacia FA a zasiela sa Odborný posudok v elektronickej forma (.pdf).

6- Po obdržaní úhrady sa zasiela Originál v tlačenej forme na udanú adresu Objednávateľa.

Podotýkame, že:

CPS je len jedna strana sporu, neutrálna, nie rozhodujúca.

„Pozn.: CPS ako neutrálny subjekt v Odbornom posudku popisuje skutkový stav, ako aj naznačuje pravdepodobnú príčinu vzniku tohto stavu. Konkrétne právne vzťahy či komunikačný priebeh investora a stavebnej či inštalačnej firmy sme neskúmali, preto môžeme len naznačiť, na základe čoho k pochybeniu došlo.“

CPS odsudzuje konanie, ak sa náš Odborný posudok používa mimo konkrétneho účelu (vzťahovaný výlučne na technické posúdenie konkrétnej podlahy), napr. na očiernenie niekoho, kto v posudku uvedený nie je.    (zhotoviteľ v OP sa neuvádza)

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk