CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

  CPS logo web Na pôde SOŠ OaS Trnava v réžiia CPS sa dňa 13.12.2019 konali Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti pre remeslo PODLAHÁR.

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej ico pdf  Akreditácie CPS. Pod dohľadom skúšobnek komisie pozostávali z praktickej časti, kde uchádzači prezentovali podlahárske zručnosti na modelovej inštalácii na vytiahnutú tematiku. Praktická časť skúšky prebiehala v školských dielňach SOŠ. Druhá - písomná časť (testy) a ústna časť (teoretické vedomosti) sa po presunutí konali už v hlavných pristoroch SOŠ Trnava na Lomonosovovej 6.

Overenie odbornej spôsobilosti úspešne zvládlo 7 uchádzačov, ktorí po vyhodnotení skúšobnej komisie obdržali Osvedčenie. Tento dokument im poslúži následne na vydanie Živnostenského oprávnenia pre Remeselnú živnosť PODLAHÁR.

Nakoľko Voľná živnosť sa bude čím ďalej, tým viac obmedzovať, vykonávanie remeselných podlahárskych prác hlavne na verejných zákazkách bude podmienené práve týmto Živnostenským oprávnením, o skúšky a predchádzajúce akreditované vzdelávanie je záujem. Tieto skúšky OOS mieni realizovať CPS aj v budúcnosti, a o termínoch a miestach uskutočnení sa odborná verejnosť dozvie min. 45 dní pred konaním na WEB stránke CPS / Aktuality. Skúšky sa reálne uskutočnia, ak sa na ne prihlási min. 5 uchádzačov.

Praktická časť, vyhodnotenie a úspešní absolventi:

IMG_20191213_095126.jpgIMG_20191213_095204.jpgIMG_20191213_095300.jpgIMG_20191213_100128.jpgIMG_20191213_103851.jpgIMG_20191213_121727.jpgIMG_20191213_121740.jpgIMG_20191213_121808.jpgIMG_20191213_122052.jpgIMG_20191213_122104.jpgIMG_20191213_122117.jpgIMG_20191213_122130.jpgIMG_20191213_122145.jpgIMG_20191213_122157.jpgIMG_20191213_122210.jpg

Albums

 

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk