CPS facebookfacebook

01 / 03
02 / 03
03 / 03

Sekcia pre členov

STN 74 4505 definuje priemyselnú podlahu nasledovne: Podlahová konštrukcia, ktorá je zaťažená rovnomerným zaťažením vačším ako 5 kN/m2 alebo pohyblivým zaťažením manipulačnými prostriedkami, ktorých celková hmotnosť he väčšia ako 2000 kg; priemyselnou podlahou je aj podlaha so zvláštnymi požiadavkami na odolnosť proti opotrebovaniu, kontaktnému namáhaniu, chemickému pôsobeniu, a to aj v tom prípade, ake je zaťaženie nižšie ako uvedené limitné hodnoty.

Realizácia podlahy sa začína na pláni zemného telesa, pokračuje cez podkladové vrstvy a vlastnú betónovú podlahovú dosku, ktorá je základom k aplikovaniu finálnej povrchovej úpravy.

Základom pre podlahovú dosku je v prvom rade vhodné nadimenzovanie pre budúce prevádzkové a statické zaťaženie, aby sa zabezpečila čo najdlhšia životnosť a prevádzky schopnosť navrhnutých podláh.

Základné betónové dosky rozdeľujeme na: PROSTÝ BETÓN - bez výstuže, VLÁKNO-BETÓN - vystužený PP vláknami, DRÁTKO-BETÓN - vystužený rozptýlenou oceľ. drátko - výstužou, ŽELEZO-BETÓN - s klasickou oceľ. výstužou.

G9a - BETÓNOVÉ INTERIÉROVÉ PODLAHY
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Povrchové úpravy používané v interiéroch:
HLADENÉ BETÓNOVÉ POVRCHY -  v dobe tvrdnutia betónovej zmesi je povrch betónovej dosky hladený strojne. Použitie: ako podklad k nášľapnej vrstve pre liate podlahy, protiprašné nátery (EP) alebo iné.
VSYPOVÉ PODLAHY - Povrch betónovej dosky sa strojne hladí a zušľachťuje sa vsypovými zmesami na báze cementu s prímesami kremičitých pieskov, korundu, karbidu, a to podľa charakteru zaťaženia prevádzky, resp. metalickými vsypmi so zapracovaním technológiou „dry to wet“, hr. 2-3 mm,  „wet to wet“ alebo „wet to dry“ hr. 5-10 mm. Použitie:  haly skladov, sklady s vysokými regálmi, výrobné haly, predajné plochy ľahkej až ťažkej prevádzky.

 
BASF M
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.basf.sk
MONTÁŽNE FIRMY /G9a1/
 
SIKA logo 
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.sika.sk
MONTÁŽNE FIRMY /G9a2/
 
morfico
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.flooring.cz
MONTÁŽNE FIRMY /G9a3/
 
simatt logo4
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.simatt.sk
MONTÁŽNE FIRMY /G9a4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

G9b - CESTNÝ BETÓN (vonkajšie betónové plochy)
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Sú to HLADENÉ BETÓNOVÉ POVRCHY S METLIČKOVOU ÚPRAVOU zo špeciálneho mrazuvzdorného cestného betónu CB III.

Metličkovou úpravou dosahujeme protišmykové vlastnosti hladených povrchov.

Použitie: cementobetónové kryty vozoviek, parkovísk a spevnených plôch.

 
ALAS beton
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.alas.sk
MONTÁŽNE FIRMY /G9b1/
 
Baubeton
Návod výrobcu na spracovanie
 Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.baubeton.sk
MONTÁŽNE FIRMY /G9b2/
 
TBG beton
Návod výrobcu na spracovanie (CZ)
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.tbgslovensko.sk
MONTÁŽNE FIRMY /G9b3/
 
ZAPA beton
Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.zapa.sk
MONTÁŽNE FIRMY /G9b4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

G9c - INÉ ŠPECIÁLNE PRIEMYSELNÉ STIERKY
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

POLYURETÁN BETÓNY

Vysoko odolný podlahový systém odolný proti agresívnym chemikáliám s výbornou rázovou húževnatosťou, odolávajúci teplotným šokom a teplotám od -40°C až do +150°C.

Použitie: vysoko chemicky a mechanicky namáhané výrobné priestory.

 
BASF M
 Návod výrobcu na spracovanie
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku:
 www.basf.sk
MONTÁŽNE FIRMY /G9c1/
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

2016 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk