CPS facebookfacebook

01 / 03
02 / 03
03 / 03

Sekcia pre členov

Povlakové pružné podlahové krytiny sú charakteristické s tým, že kopírujú nerovnosti podkladu, preto je nutné lepiť na hladký povrch alebo podklad nivelizovať.

Homogénna (jednovrstvová) konštrukcia pružných podlahových krytín znamená opakovanie sa dekoru po celej húbke, tak po zodieraní podlahy nezostávajú vidieľné vychodené a nevychodené zóny. Sú preto určené na vysokú záťaž v objektových (verejné budovy) priestoroch. Majú životnosť 10 - 25 rokov.

Heterogénne (viacvrstvové) sú poskladané z viacerých vrstiev, preto sa ich vlastnosť dá nastaviť. Hrúbka vrchnej nášľapnej vrstvy z čírej PVC určuje jej životnosť.

Nášľapná vrstva v hrúbke 0,15 - 0,35 mm postačuje v bytových aplikáciach na životnosť 6 -10 rokov. Ich konštrukcia je z mäkkého penového PVC na dobrú akustickú a tepelnú izoláciu. Sú príjemné a mäkké na dotyk.

Poloobjektové (semikomerčné) podlahoviny s nášlapnou vrstvou 0,4 - 0,5 mm majú už kompaknú (hustejšiu) strednú nosnú vrstvu a majú životnosť 8 -12 rokov.

Objektové (komerčné) podlahové krytiny s kompaktnou nosnou vrstvou majú nášľapnú vrstvu 0,65 - 0,8 mm, a sú určené do kancelárií a verejné budovy. Ich životnosť je v rozmedzí 10 -15 rokov.

Pozn.: Údaje o životnosti sú len orientačné, pretože skutočná životnosť určuje hlavne úroveň prevádzky na podlahe a spúsob údržby. Na pružné podlahové krytiny vplýva abrazívne nanosené kamienky a piesok, preto ich treba chrániť účinnou čistiacou zónou.

 B4a - PRÍRODNÉ LINOLEUM  
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Prírodné linoleum

Surovinami na výrobu prírodného linolea sú: prírodná živica (kolofónia), ľanový olej, kriedový prášok, korková a drevená múčka, farbivo.
Takto namiešaná pasta sa vytláča na hrúbku podlahoviny v niekoľkých procesoch, aby podlahovina získala maramorový dizajn, čo je najčastejšií dekor pr. Linolea. Pasta je mokrá a nesúdržná, preto sa nanáša na podklad z jutoviny a ide do sušiacich veží. Po vysušení (28 dní sa nanáša povrchová úprava a reže na balíky či štvorce). Obchodné názvy výrobku výrobcov: Forbo (MARMOLEUM), Tarkett (LINOLEUM Xf2), DLW (MARMORETTE)

 
forbo
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku:  www.forbo.com
MONTÁŽNE FIRMY /B4a1/
 
Tarkett Logo
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu

web stránka výrobku:  www.tarkett.sk

MONTÁŽNE FIRMY /B4a2/
 
dlw flooring
Inšt. návod výrobcu (ENG)
Návod na údržbu (ENG)
web stránka výrobku: www.dlwflooring.com
MONTÁŽNE FIRMY /B4a3/
 
 

 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

 B4b - PVC (poly-vinyl-chlorid) PODLAHOVÉ KRYTINY
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Plastické podlahové krytiny sa vyrábajú zo práškovej PVC suroviny, ktorá sa plastifikuje na kalandroch za pridania zmesy kriedového prášku (plnidla), plastifikátorov, farieb atď.
Obsah plnidla na úkor samotnej PVC určuje hlavný parameter podlahovej krytiny. PVC podlahové krytiny sa vyrábajú v štandardnom prevedení:
Homogénne (jednovrstvové)
na vysokú záťaž vyrábajú 3 výrobcovia v pásoch aj čtvorcoch, 4. výrobca len v tvorcoch.
- Heterogénne (viacvrstvové) objektové podlahoviny, s nášľapnou vrstvou  0,65 - 0,8 mm sa vyrábajú v štandardných alebo v špeciálnych prevedeniach:
- PVC Akustické
- PVC protišmykové

 
Tarkett Logo
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.tarkett.sk
MONTÁŽNE FIRMY /B4b1/
 
forbo
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.forbo.com
MONTÁŽNE FIRMY /B4b2/
 
gerflor
Inštalačný návod výrobcu
Návod na údržbu
web stránka výrobku: www.gerflor.cz
MONTÁŽNE FIRMY /B4b3/
 
 Fatra logo
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.fatrafloor.cz
MONTÁŽNE FIRMY /B4b4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

Ďalší výrobcovia vyrábajúce len Heterogénne (viacvrstvové) objektové podlahoviny, s nášľapnou vrstvou  0,65 - 0,8 mm v štandardných aj špeciálnych prevedeniach.

 
graboplast logo 3
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.graboplast.com
MONTÁŽNE FIRMY /B4b5/
 
Lentex
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.lentex.pl
MONTÁŽNE FIRMY /B4b6/
 
 
Inštalačný návod výrobcu
Návod na údržbu
web stránka výrobku: www...
MONTÁŽNE FIRMY /B4b7/
 
 
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www...
MONTÁŽNE FIRMY /B4b8/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

B4c - ESD PRUŽNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

ESD (ElectroStatic Dissipative) je súhrnné  pomenovanie podlahových krytín s riadenými vlastnosťami elektrostatického výboja. Podľa týchto ich vlastností a klasifikácie  IEC 61340-4-1 ich delíme na:

ASF Astatic flooring ( Astatická podlahovina podlahovina so zníženou elektricitou)

(elektrifikačný pochôzny test) < 2 kV

- DIF Dissipative flooring (El.st. náboj rozptylujúce podlahoviny  antistatické

                 106 R 109

- ECF Conduvtive flooring  (Elektrostaticky Vodivé podlahoviny )

                      R 106

Pozn.:
ESD syntetické podlahy viď. v sekcii E7c

 
Tarkett Logo
Inštalačný návod výrobcu (ENG)
Návod na užívanie a údržbu (ENG)
web stránka výrobku: www.tarkett.sk
MONTÁŽNE FIRMY /B4c1/
 
 gerflor
Inštalačný návod výrobcu (ENG) 
Návod na užívanie a údržbu (ENG) 
 web stránka výrobku: www.gerflor.com
MONTÁŽNE FIRMY /B4c2/
 
 
 Inštalačný návod výrobcu (ENG)
 Návod na užívanie a údržbu (ENG)
 web stránka výrobku: www....
MONTÁŽNE FIRMY /B4c3/
 
 Fatra logo
Inštalačný návod výrobcu (ENG) 
Návod na užívanie a údržbu (ENG) 
web stránka výrobku: www.fatrafloor.cz
MONTÁŽNE FIRMY /B4c4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

B4d - VINYLOVÉ DIELCE
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Špeciálnym prevedením PVC (Poly-vinyl-chlorid) heterogénnych podlahových kyrtín sú vinylové dielce, ktoré sú nasekané z pásov podlahoviny a zväčsa ofrézovanými hranami na "V" drážku, ktorá zvýrazňuje oddelené jednotlivé dielce.
VInylové dielce (Luxury Vinyl Tiles) - LVT sú určené na vytvorenie individuálnych a nekonečných variácií dizajnu na podlahe vzájomnou kombináciou jednotlivých prevedení rozmeru a dekoru dielcov.
Vinylové dielce sa vyrábajú vo vyhotovení na:
celoplošné lepenie podláh (hrúbky 2 - 2,5 mm)
- na suché pokladanie v prevedení KLIK zámku (hrúbky 4 - 6 mm)

 
Tarkett Logo
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.tarkett.sk
MONTÁŽNE FIRMY /B4d1/
 
 forbo
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu (ENG)
web stránka výrobku: www.forbo.com
MONTÁŽNE FIRMY /B4d2/
 
 BERRYALLOC logo Group White new
 Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu (ENG)
 web stránka výrobku: www.berryfloor.sk
MONTÁŽNE FIRMY /B4d3/
 
 kronoxonic logo
Inštalačný návod výrobcu (Video)
Návod na užívanie a údržbu (ENG) 
web stránka výrobku: www.krono-original.com
MONTÁŽNE FIRMY /B4d4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

 

 

 

 

 
Quick Step Logo
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.quick-step.sk
MONTÁŽNE FIRMY /B4d5/
 
 Pergo logo
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu (ENG)
web stránka výrobku: www.pergo.co.uk
MONTÁŽNE FIRMY /B4d6/
 
 Wineo
 Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu (ENG)
 web stránka výrobku: www.wineo.de
MONTÁŽNE FIRMY /B4d7/
 
 Designflooring
Inštalačný návod výrobcu (ENG)
Návod na užívanie a údržbu (ENG) 
web stránka výrobku: www.designflooring.com
MONTÁŽNE FIRMY /B4d8/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

 

 

 

 

Pozn.: Vinylové podlahy na HDF doske, ktoré sa pokladajú ako plávajúca podlaha sú uvedené v sekcii D6c

Vinylové dielce na voľné pokladanie (Loose-lay) majú skôr priemyselné využitie, preto sú uvedené v sekcii E7h

 
gerflor
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu
web stránka výrobku: www.gerflor.com
MONTÁŽNE FIRMY /B4d9/
 
 Objectflor csm logo
Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu (ENG)
web stránka výrobku: www.interier-tatry.sk
MONTÁŽNE FIRMY /B4d10/
 
 
 Inštalačný návod výrobcu
Návod na užívanie a údržbu (ENG)

 web stránka výrobku: www....

MONTÁŽNE FIRMY /B4d11/
 
 
Inštalačný návod výrobcu (ENG)
Návod na užívanie a údržbu (ENG) 
web stránka výrobku: www....
MONTÁŽNE FIRMY /B4d12/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

B4e - KAUČUKOVÉ PRUŽNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Klasickým zaužívaným materiálom na výrobu podlahových krytín je syntetický kaučuk. Podlahoviny z tohto materiálu sa vyznačujú prirodzenou protišmykovosťou, vysokou chemickou odolnosťou ako aj nedráždivým plynom z prípadného horenia.

Nevýhodou týchto podlahových krytín oproti PVC je vyššia cena, pracnejšia technológia vytvárania spojov a obmedzené možnosti dizajnu.

Dodávajú sa v hladkom alebo v profilovanom prevedení (napr. peniažkové alebo s drážkami).

 
NORA logo
Inštalačný návod výrobcu (ENG)
Návod na užívanie a údržbu (ENG)
web stránka výrobku: www.nora.com
MONTÁŽNE FIRMY /B4e1/
 
 Objectflor csm logo
Inštalačný návod výrobcu (ENG) 
Návod na užívanie a údržbu (ENG) 
 web stránka výrobku: www.objectflor.de
MONTÁŽNE FIRMY /B4e2/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

B4f - BEZCHLÓROVÉ PRUŽNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Výrobcovia pružných podlahových krytín neustále hľadajú alternatívne materiály na výrobu podlahových krytín, ktoré sa dajú jednoduchšie recyklovať a sú tak priaznivejšie pre životné prostredie.

Takýmito alternatívami na surovinu podlahových krytín sú rôzne kopolyméry polyolefínov a špeciálne termoplasty.

Tým, že sa vyrábajú zatial v menšom množstve, sú drahšie a ponuka dekorov obmedzenejšia.

Úžitkovými vlastnosťami však sa vyvíjajú tak, aby sa čo najcviac približovali najviac používaným a ľahko dostupným PVC podlahovým krytinám.

 
Tarkett Logo
Inštalačný návod výrobcu (ENG)
Návod na údržbu
web stránka výrobku: www.tarkett.sk
MONTÁŽNE FIRMY /B4f1/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

B4g - BYTOVÉ PRUŽNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
CHARAKTERISTIKA    GARANTI SKUPINY VÝROBKOV

Bytové podlahové krytiny (prevažne PVC) v roliach by mali spĺňat požiadavky na tepelnú a akustickú izoláciu, preto by ich celková hrúbka mala mať cca. 2,5 až 4 mm. Nášľapná vrstva v hrúbke 0,15 - 0,35 mm postačuje  na životnosť 6 -10 rokov, hlavne ak sa nalepia na hladký a rovný podklad. Bez nalepenia je tendencia podlahoviny sa zvlniť, a na týchto miestach sa podlahovina prednostne poškodí.

Bytové podlahoviny zväčša nekladú podlahári, zákazník si ju nakúpi a odnesie z predajne a doma ju sám položí napr. na obojstranne lepiacu pásku.

 
Tarkett Logo
Inštalačný návod výrobcu (ENG)
Návod na údržbu
web stránka výrobku: www.tarkett.sk
DISTRIBÚTORI /B4g1/
 
gerflor 
Inštalačný návod výrobcu (ENG) 
 Návod na údržbu
 web stránka výrobku: www.gerflor.com
DISTRIBÚTORI /B4g2/
 
 forbo
 Inštalačný návod výrobcu (ENG)
 Návod na údržbu
 web stránka výrobku: www.forbo.com
DISTRIBÚTORI /B4g3/
 
 Armstrong logo
Inštalačný návod výrobcu (ENG) 
Návod na údržbu 
web stránka výrobku: www.armstrong.com
DISTRIBÚTORI /B4g4/
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
graboplast logo 3
Inštalačný návod výrobcu (ENG)
Návod na údržbu
web stránka výrobku: www.graboplast.com
MONTÁŽNE FIRMY /B4g5/
 
 Lentex
Inštalačný návod výrobcu (ENG) 
Návod na údržbu 
 web stránka výrobku: www.lentex.pl
DISTRIBÚTORI /B4g6/
 
 
 Inštalačný návod výrobcu (ENG)
 Návod na údržbu
 web stránka výrobku:  www..........
DISTRIBÚTORI /B4g7/
 
 
 Inštalačný návod výrobcu (ENG)
Návod na údržbu 
web stránka výrobku: www..... 
DISTRIBÚTORI /B4g8/
       
       
       
       
       
       
       
       
     

2016 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk